{"images":[{"src":"/storage/1B88B9930D173DE6AA36D5CC5247BF8559137C2B1095D7A4F9DD42B9E97F94D8/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/1200-873-0-jpg.Jpeg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/5946B76CD533879E657BD9A0A074A44FC3BB6F14629A2A5FE4CFC47C553DA4A6/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/2000-1455-0-jpg.Jpeg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/BCEF90DC62364C90191AD89348781B66BE22A2D7BC06D84F03D8F833585D9FF5/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/jpg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/C48C7C711C2821A8077B0B49C3AAE9540AE6943B2E365BE09FA60F52FBCA3068/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/250-182-0-jpg.Jpeg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/3B251ABA20494C3A8B6FF21797B8CDA66499A4D5F5B8FBE8FD592C1CEF81938C/4285d6af86eb47f893b61a21e177ac80/1200-873-0-jpg.Jpeg/media/9d868e64f1d94524a6ec878ae3fd4c1a/xRREt_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/7732D369D958A0C34611320848D7ED002C81573B7E1B82FE2E376A99148A85C5/4285d6af86eb47f893b61a21e177ac80/2000-1455-0-jpg.Jpeg/media/9d868e64f1d94524a6ec878ae3fd4c1a/xRREt_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/B47995133635D300CCA58ADE4F11D0D496224489596BBB61DCABD474374FE201/4285d6af86eb47f893b61a21e177ac80/jpg/media/9d868e64f1d94524a6ec878ae3fd4c1a/xRREt_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/846D0EC20AB7401E83119E3E0127265D604FC591C11080235046D7C76FDB543F/4285d6af86eb47f893b61a21e177ac80/250-182-0-jpg.Jpeg/media/9d868e64f1d94524a6ec878ae3fd4c1a/xRREt_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/5CB238156DFA32F5407B48A5E7A8F6716A422DD293638350B660F1CD07E989CD/adea772cc8044b83bedc4ccb00eff63b/1200-873-0-jpg.Jpeg/media/8d5d7f163c4944f89e8854af99c5aef9/gOBl5_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/A94644A8F8680FB3B0E20480682DC8C3CC0A399A865E4B4D3EF16B705CA0EF8F/adea772cc8044b83bedc4ccb00eff63b/2000-1455-0-jpg.Jpeg/media/8d5d7f163c4944f89e8854af99c5aef9/gOBl5_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/0A73FEAB006478E7016A3D2A127B3A58EFC16290EE333BE59B463832103CFAD6/adea772cc8044b83bedc4ccb00eff63b/jpg/media/8d5d7f163c4944f89e8854af99c5aef9/gOBl5_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/A015E5E36F6423DF9EF0920AA3D30076BD74B5C65768CB8C3827DF92756C4357/adea772cc8044b83bedc4ccb00eff63b/250-182-0-jpg.Jpeg/media/8d5d7f163c4944f89e8854af99c5aef9/gOBl5_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/58F2519B993F259746256973D9FB79A24A526C899FB5B0AEF953272DA9945587/356bb9e07b204bd3b126c11b98600dcf/1200-873-0-jpg.Jpeg/media/5e878544ceaa46fcb26835d1b6dbee31/w5ULy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/7C8B892F16853F205DDEC5F1579502CC2377D9FF61DC09E0F51131C4EC0E234A/356bb9e07b204bd3b126c11b98600dcf/2000-1455-0-jpg.Jpeg/media/5e878544ceaa46fcb26835d1b6dbee31/w5ULy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/FD86B62C89958AC1BCF85C3FDF620CC5C9CE567FD373094CD4FC40EC542B54B4/356bb9e07b204bd3b126c11b98600dcf/jpg/media/5e878544ceaa46fcb26835d1b6dbee31/w5ULy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/BB530612C5B3D554AAEDFB68530E43D382E3084C8C66CA068B94E9A48490504D/356bb9e07b204bd3b126c11b98600dcf/250-182-0-jpg.Jpeg/media/5e878544ceaa46fcb26835d1b6dbee31/w5ULy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/8E37A9550A3A72A38A07A4941A42AC05FED0FF6557907D1E296B83CA197D6FAD/3e5ae1a825ab486393019e3fff18eb57/1200-873-0-jpg.Jpeg/media/5d94ce2d842a4bca9d953932e4b17b16/KG3jQ_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/AE4703FB190F6BD08F2894C87B141191D01C4B89526215BDA816D30FCC3A47EF/3e5ae1a825ab486393019e3fff18eb57/2000-1455-0-jpg.Jpeg/media/5d94ce2d842a4bca9d953932e4b17b16/KG3jQ_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/CD74C663097FDEAE23743C9B2276179DEBD05BEFF765A1353C5D138F331E58CA/3e5ae1a825ab486393019e3fff18eb57/jpg/media/5d94ce2d842a4bca9d953932e4b17b16/KG3jQ_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8AA9CEE5011DBA821F80845A45429E9CB4E2440CE136D23D22BE64EFC72332AB/3e5ae1a825ab486393019e3fff18eb57/250-182-0-jpg.Jpeg/media/5d94ce2d842a4bca9d953932e4b17b16/KG3jQ_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/B882F4DE33A39406319EA5A44066946DE3DA781B4FFE67403179C6856BB7EA28/9af7c7bbb6564a6bba5ee2573ab3c49c/1200-835-0-jpg.Jpeg/media/a5745f4d57814fcf8823b084a87835f3/prVmj_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/01B4EA2DD8A8A59B23183F73D2E3AC4BD8A98B9133368C0708AB848640CAD7C3/9af7c7bbb6564a6bba5ee2573ab3c49c/jpg/media/a5745f4d57814fcf8823b084a87835f3/prVmj_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","originalSrc":"/storage/01B4EA2DD8A8A59B23183F73D2E3AC4BD8A98B9133368C0708AB848640CAD7C3/9af7c7bbb6564a6bba5ee2573ab3c49c/jpg/media/a5745f4d57814fcf8823b084a87835f3/prVmj_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8932DDFF2504A3A86F555D00AE8664010A0AF30D957B0AA64E7CF26561C11642/9af7c7bbb6564a6bba5ee2573ab3c49c/250-174-0-jpg.Jpeg/media/a5745f4d57814fcf8823b084a87835f3/prVmj_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"},{"src":"/storage/EC2E73E12CAA4024126DF9EBF607EA3F9E1BDC6453C81193021B5610D9670C7C/5b5cd8c3774f4695bf51a955cb3f8827/1200-800-0-jpg.Jpeg/media/d088537e4ce14c34af1e3eea7986af66/Z6YPy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","hdSrc":"/storage/42AFB44522724EFF90393F4053B5639ACD0015F5876D65F7712EE4A849390933/5b5cd8c3774f4695bf51a955cb3f8827/2000-1334-0-jpg.Jpeg/media/d088537e4ce14c34af1e3eea7986af66/Z6YPy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","originalSrc":"/storage/D5831F9C50B3480154F012E208B37260CFE49442318FDC8CCCE0330A1DDF5AC5/5b5cd8c3774f4695bf51a955cb3f8827/jpg/media/d088537e4ce14c34af1e3eea7986af66/Z6YPy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/F90B4158D99AD591B17A1036CD037E101DF134D833FD764A3C7C981D52BE9AA8/5b5cd8c3774f4695bf51a955cb3f8827/250-167-0-jpg.Jpeg/media/d088537e4ce14c34af1e3eea7986af66/Z6YPy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg"}]}
{"alt":"wahoo-logo1.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3394AB05BE7764DEABA914FCAD7CD2B7DDE9CB28AF963C55FBB5197F1F97F51F/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/90-32-0-png.Png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":0,"width":90,"height":32}],"lazyLoad":false}

Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle

{"id":"593338-1","gtin":"850010131894","gtins":{"593338-1":"850010131894"},"isBuisinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"WFBKTR122","visualArticleNumbers":{"593338-1":"WFBKTR122"},"initialSelectVariantId":""}
{"prices":[{"articleNumber":"593338-1","price":12499.0,"formattedPrice":"12 499 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"9 999 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 12 499 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":12499.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":12499.0,"formattedPrice":"12 499 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"9999,2 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"Wahoo","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eWahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDen nye Wahoo Kickr V6!\u003c/strong\u003e Innend\u0026#248;rssykling har n\u0026#229; blitt enda bedre.\u0026#160;Wahoo har bygget videre p\u0026#229; suksessen Kickr, og\u0026#160;Kickr V6 kommer med flere endringer som ikke er s\u0026#229; synlig, men som man vil merke godt. Kickr kommer\u0026#160;n\u0026#229; med WiFi, som betyr enklere tilkobling mot dine nettverk og helt automatiske firmware oppdateringer.\u0026#160;Dette betyr at du kan bruke all din tid p\u0026#229; det som er viktig, nemlig treningen!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eMed nye Kickr V6 kommer ogs\u0026#229; med ERG Easy Ramp.\u0026#160;Dersom du blir avbrutt i en intervall eller m\u0026#229; hoppe av for en periode vil ERG-ramping returnerer deg til kraftm\u0026#229;let ditt i l\u0026#248;pet av 10 sekunder n\u0026#229;r du gjenopptar trenings\u0026#248;kten etter avbrytelsen,\u0026#160;letter deg tilbake til \u0026#248;kten slik at du kan enklere oppn\u0026#229;\u0026#160;m\u0026#229;lene dine.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 er bygget for r\u0026#229; ytelse med et praktisk talt lydl\u0026#248;st design, kombinert med et svinghjul p\u0026#229; 7.25kg\u0026#160;og rullens\u0026#160;kraftige ramme, gj\u0026#248;r dette Kickr V6\u0026#160;til en lydl\u0026#248;s, realistisk\u0026#160;og\u0026#160;holdbar\u0026#160;sykkelrulle.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAXIS teknologien gir deg en enda mer naturlig treningsf\u0026#248;lelse. Med denne teknologien gir rullen deg umiddelbar respons med en naturlig 5\u0026#176; side-til-side bevegelse. Dette vil redusere tretthet, noe som gj\u0026#248;r at du kan sykle enda lenger og med h\u0026#248;y intensitet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 har en presisjon innenfor +/- 1% og en maksimal effekt p\u0026#229; over 2200 watt. Med automatisk kalibrering vil rullen opprettholde de presise m\u0026#229;lingene uten behov for manuell kalibrering. Med dette m\u0026#248;ter\u0026#160;Kickr V6 kravene til\u0026#160;verdens beste og mest krevende syklister.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eVed tilknytning mot smarttelefon, nettbrett eller data vil Kickr V6 regulere motstand via dine favoritt applikasjoner og programvare. Rullens svinghjul har velpr\u0026#248;vd teknologi som tilsvarer kraft og f\u0026#248;lelse som ved sykling utend\u0026#248;rs. Den mest realistiske f\u0026#248;lelsen f\u0026#229;r du spesielt ved bruk av applikasjoner som Zwift, The Sufferfest, Trainer Road, Wahoo SYSTM og lignende.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHjulst\u0026#248;rrelse:\u003c/strong\u003e 24-29\u0022 Landevei eller terrengsykler\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible nav:\u003c/strong\u003e 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost(adaptere inkludert i pakken)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePresisjon:\u003c/strong\u003e +/-1%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTilkobling: \u003c/strong\u003eWiFi,\u003cstrong\u003e\u0026#160;\u003c/strong\u003eBluetooth,\u0026#160;ANT+, FE-C\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible operativsystem:\u0026#160;\u003c/strong\u003eApple, Android og Windows\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal kraft:\u003c/strong\u003e 2200 Watt\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal helling:\u003c/strong\u003e\u0026#160;+20%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSvinghjul:\u003c/strong\u003e 7,25\u0026#160;kilo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVekt: 22kg\u003c/strong\u003e\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal ryttervekt:\u003c/strong\u003e\u0026#160;113kg\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTilbeh\u0026#248;r:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR CLIMB\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DESK\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR HEADWIND\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR MAT\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DIRECT CONNECT\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEkstra i pakken:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nShimano 11-delt 11-28T kassett p\u0026#229;montert rullen, AC Power adapter, QR, Skivebrems kaliper spacer, 1,8mm spacer, adaptere for 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost, AXIS f\u0026#248;tter.\u003c/p\u003e\n","id":"593338-1","gtin":"850010131894","articleNumber":"WFBKTR122","images":[{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/75378B5D523283192708415F31A19283B9A3CAAC50DF2D478CA7E674AA875AFA/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/412-300-0-jpg.Jpeg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":412,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/917BC17F1A50AB64905420F5AB30266AA5C9D0186D0DA4A10AEDA4BC6BFC5AFC/4285d6af86eb47f893b61a21e177ac80/412-300-0-jpg.Jpeg/media/9d868e64f1d94524a6ec878ae3fd4c1a/xRREt_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":412,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/83C462B27BEDADE57D68FB7A191CB33750059D2FB34FB1C38A22307EED686065/adea772cc8044b83bedc4ccb00eff63b/412-300-0-jpg.Jpeg/media/8d5d7f163c4944f89e8854af99c5aef9/gOBl5_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":412,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/384924E92CFB426ADF30E31FB96A625D87C56DE0062A02BED062CE962DBE15BF/356bb9e07b204bd3b126c11b98600dcf/412-300-0-jpg.Jpeg/media/5e878544ceaa46fcb26835d1b6dbee31/w5ULy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":412,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/ABD8BDB2E59EF04565128B45C9E6A154BB4C7D9FEC164B14CBDCC6AEE0CD5ACE/3e5ae1a825ab486393019e3fff18eb57/412-300-0-jpg.Jpeg/media/5d94ce2d842a4bca9d953932e4b17b16/KG3jQ_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":412,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3021DCDCA0F0AF0ABF8320050EE081A6BB67280519D3257DF6C873E227487E42/9af7c7bbb6564a6bba5ee2573ab3c49c/431-300-0-jpg.Jpeg/media/a5745f4d57814fcf8823b084a87835f3/prVmj_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":431,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/AC5E3E208C6DCC795E116B172E17BC96BF01A380A3B94163DA825CC93263E3F9/5b5cd8c3774f4695bf51a955cb3f8827/450-300-0-jpg.Jpeg/media/d088537e4ce14c34af1e3eea7986af66/Z6YPy_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpeg","fromWidth":0,"width":450,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","name":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":9999.2,"priceWithVat":12499.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"12 499 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":12499.0,"formattedPrice":"12 499 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"83f38769-d2c9-471b-8296-527171dd2934","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/tilbehor/ruller/interaktiv-smart/wahoo-kickr-v6-smart-interaktiv-sykkelrulle","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","brand":"Wahoo","productId":"593338","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/ruller/interaktiv-smart/wahoo-kickr-v6-smart-interaktiv-sykkelrulle","imageUrl":"/storage/BCEF90DC62364C90191AD89348781B66BE22A2D7BC06D84F03D8F833585D9FF5/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/jpg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","price":"12 499,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Interaktiv Smartrulle","gtin":"850010131894"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle\n\nDen nye Wahoo Kickr V6! Innend\u0026#248;rssykling har n\u0026#229; blitt enda bedre.\u0026#160;Wahoo har bygget videre p\u0026#229; suksessen Kickr, og\u0026#160;Kickr V6 kommer med flere endringer som ikke er s\u0026#229; synlig, men som man vil merke godt. Kickr kommer\u0026#160;n\u0026#229; med WiFi, som betyr enklere tilkobling mot dine nettverk og helt automatiske firmware oppdateringer.\u0026#160;Dette betyr at du kan bruke all din tid p\u0026#229; det som er viktig, nemlig treningen!\n\nMed nye Kickr V6 kommer ogs\u0026#229; med ERG Easy Ramp.\u0026#160;Dersom du blir avbrutt i en intervall eller m\u0026#229; hoppe av for en periode vil ERG-ramping returnerer deg til kraftm\u0026#229;let ditt i l\u0026#248;pet av 10 sekunder n\u0026#229;r du gjenopptar trenings\u0026#248;kten etter avbrytelsen,\u0026#160;letter deg tilbake til \u0026#248;kten slik at du kan enklere oppn\u0026#229;\u0026#160;m\u0026#229;lene dine.\n\nWahoo Kickr V6 er bygget for r\u0026#229; ytelse med et praktisk talt lydl\u0026#248;st design, kombinert med et svinghjul p\u0026#229; 7.25kg\u0026#160;og rullens\u0026#160;kraftige ramme, gj\u0026#248;r dette Kickr V6\u0026#160;til en lydl\u0026#248;s, realistisk\u0026#160;og\u0026#160;holdbar\u0026#160;sykkelrulle.\u0026#160;\n\nAXIS teknologien gir deg en enda mer naturlig treningsf\u0026#248;lelse. Med denne teknologien gir rullen deg umiddelbar respons med en naturlig 5\u0026#176; side-til-side bevegelse. Dette vil redusere tretthet, noe som gj\u0026#248;r at du kan sykle enda lenger og med h\u0026#248;y intensitet.\n\nWahoo Kickr V6 har en presisjon innenfor +/- 1% og en maksimal effekt p\u0026#229; over 2200 watt. Med automatisk kalibrering vil rullen opprettholde de presise m\u0026#229;lingene uten behov for manuell kalibrering. Med dette m\u0026#248;ter\u0026#160;Kickr V6 kravene til\u0026#160;verdens beste og mest krevende syklister.\n\nVed tilknytning mot smarttelefon, nettbrett eller data vil Kickr V6 regulere motstand via dine favoritt applikasjoner og programvare. Rullens svinghjul har velpr\u0026#248;vd teknologi som tilsvarer kraft og f\u0026#248;lelse som ved sykling utend\u0026#248;rs. Den mest realistiske f\u0026#248;lelsen f\u0026#229;r du spesielt ved bruk av applikasjoner som Zwift, The Sufferfest, Trainer Road, Wahoo SYSTM og lignende.\u0026#160;\n\nSpesifikasjoner:\n\n\n\tHjulst\u0026#248;rrelse: 24-29\u0022 Landevei eller terrengsykler\n\tKompatible nav: 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost(adaptere inkludert i pakken)\n\tPresisjon: +/-1%\n\tTilkobling: WiFi,\u0026#160;Bluetooth,\u0026#160;ANT+, FE-C\n\tKompatible operativsystem:\u0026#160;Apple, Android og Windows\n\tMaksimal kraft: 2200 Watt\n\tMaksimal helling:\u0026#160;+20%\n\tSvinghjul: 7,25\u0026#160;kilo\n\tVekt: 22kg\n\tMaksimal ryttervekt:\u0026#160;113kg\n\n\nTilbeh\u0026#248;r:\n\n\n\tKICKR CLIMB\n\tKICKR DESK\n\tKICKR HEADWIND\n\tKICKR MAT\n\tKICKR DIRECT CONNECT\n\n\nEkstra i pakken:\nShimano 11-delt 11-28T kassett p\u0026#229;montert rullen, AC Power adapter, QR, Skivebrems kaliper spacer, 1,8mm spacer, adaptere for 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost, AXIS f\u0026#248;tter.\n"},"isCategoryPage":false}
{"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"stockStatuses":{"593338-1":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000}},"initialSelectVariantId":""}

Wahoo

Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle

Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle

<h3>Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle</h3> <p><strong>Den nye Wahoo Kickr V6!</strong> Innend&#248;rssykling har n&#229; blitt enda bedre.&#160;Wahoo har bygget videre p&#229; suksessen Kickr, og&#160;Kickr V6 kommer med flere endringer som ikke er s&#229; synlig, men som man vil merke godt. Kickr kommer&#160;n&#229; med WiFi, som betyr enklere tilkobling mot dine nettverk og helt automatiske firmware oppdateringer.&#160;Dette betyr at du kan bruke all din tid p&#229; det som er viktig, nemlig treningen!</p> <p>Med nye Kickr V6 kommer ogs&#229; med ERG Easy Ramp.&#160;Dersom du blir avbrutt i en intervall eller m&#229; hoppe av for en periode vil ERG-ramping returnerer deg til kraftm&#229;let ditt i l&#248;pet av 10 sekunder n&#229;r du gjenopptar trenings&#248;kten etter avbrytelsen,&#160;letter deg tilbake til &#248;kten slik at du kan enklere oppn&#229;&#160;m&#229;lene dine.</p> <p>Wahoo Kickr V6 er bygget for r&#229; ytelse med et praktisk talt lydl&#248;st design, kombinert med et svinghjul p&#229; 7.25kg&#160;og rullens&#160;kraftige ramme, gj&#248;r dette Kickr V6&#160;til en lydl&#248;s, realistisk&#160;og&#160;holdbar&#160;sykkelrulle.&#160;</p> <p>AXIS teknologien gir deg en enda mer naturlig treningsf&#248;lelse. Med denne teknologien gir rullen deg umiddelbar respons med en naturlig 5&#176; side-til-side bevegelse. Dette vil redusere tretthet, noe som gj&#248;r at du kan sykle enda lenger og med h&#248;y intensitet.</p> <p>Wahoo Kickr V6 har en presisjon innenfor +/- 1% og en maksimal effekt p&#229; over 2200 watt. Med automatisk kalibrering vil rullen opprettholde de presise m&#229;lingene uten behov for manuell kalibrering. Med dette m&#248;ter&#160;Kickr V6 kravene til&#160;verdens beste og mest krevende syklister.</p> <p>Ved tilknytning mot smarttelefon, nettbrett eller data vil Kickr V6 regulere motstand via dine favoritt applikasjoner og programvare. Rullens svinghjul har velpr&#248;vd teknologi som tilsvarer kraft og f&#248;lelse som ved sykling utend&#248;rs. Den mest realistiske f&#248;lelsen f&#229;r du spesielt ved bruk av applikasjoner som Zwift, The Sufferfest, Trainer Road, Wahoo SYSTM og lignende.&#160;</p> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li><strong>Hjulst&#248;rrelse:</strong> 24-29" Landevei eller terrengsykler</li> <li><strong>Kompatible nav:</strong> 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost(adaptere inkludert i pakken)</li> <li><strong>Presisjon:</strong> +/-1%</li> <li><strong>Tilkobling: </strong>WiFi,<strong>&#160;</strong>Bluetooth,&#160;ANT+, FE-C</li> <li><strong>Kompatible operativsystem:&#160;</strong>Apple, Android og Windows</li> <li><strong>Maksimal kraft:</strong> 2200 Watt</li> <li><strong>Maksimal helling:</strong>&#160;+20%</li> <li><strong>Svinghjul:</strong> 7,25&#160;kilo</li> <li><strong>Vekt: 22kg</strong></li> <li><strong>Maksimal ryttervekt:</strong>&#160;113kg</li> </ul> <p><strong>Tilbeh&#248;r:</strong></p> <ul> <li>KICKR CLIMB</li> <li>KICKR DESK</li> <li>KICKR HEADWIND</li> <li>KICKR MAT</li> <li>KICKR DIRECT CONNECT</li> </ul> <p><strong>Ekstra i pakken:</strong><br /> Shimano 11-delt 11-28T kassett p&#229;montert rullen, AC Power adapter, QR, Skivebrems kaliper spacer, 1,8mm spacer, adaptere for 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost, AXIS f&#248;tter.</p>

12 499 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eWahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDen nye Wahoo Kickr V6!\u003c/strong\u003e Innend\u0026#248;rssykling har n\u0026#229; blitt enda bedre.\u0026#160;Wahoo har bygget videre p\u0026#229; suksessen Kickr, og\u0026#160;Kickr V6 kommer med flere endringer som ikke er s\u0026#229; synlig, men som man vil merke godt. Kickr kommer\u0026#160;n\u0026#229; med WiFi, som betyr enklere tilkobling mot dine nettverk og helt automatiske firmware oppdateringer.\u0026#160;Dette betyr at du kan bruke all din tid p\u0026#229; det som er viktig, nemlig treningen!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eMed nye Kickr V6 kommer ogs\u0026#229; med ERG Easy Ramp.\u0026#160;Dersom du blir avbrutt i en intervall eller m\u0026#229; hoppe av for en periode vil ERG-ramping returnerer deg til kraftm\u0026#229;let ditt i l\u0026#248;pet av 10 sekunder n\u0026#229;r du gjenopptar trenings\u0026#248;kten etter avbrytelsen,\u0026#160;letter deg tilbake til \u0026#248;kten slik at du kan enklere oppn\u0026#229;\u0026#160;m\u0026#229;lene dine.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 er bygget for r\u0026#229; ytelse med et praktisk talt lydl\u0026#248;st design, kombinert med et svinghjul p\u0026#229; 7.25kg\u0026#160;og rullens\u0026#160;kraftige ramme, gj\u0026#248;r dette Kickr V6\u0026#160;til en lydl\u0026#248;s, realistisk\u0026#160;og\u0026#160;holdbar\u0026#160;sykkelrulle.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAXIS teknologien gir deg en enda mer naturlig treningsf\u0026#248;lelse. Med denne teknologien gir rullen deg umiddelbar respons med en naturlig 5\u0026#176; side-til-side bevegelse. Dette vil redusere tretthet, noe som gj\u0026#248;r at du kan sykle enda lenger og med h\u0026#248;y intensitet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 har en presisjon innenfor +/- 1% og en maksimal effekt p\u0026#229; over 2200 watt. Med automatisk kalibrering vil rullen opprettholde de presise m\u0026#229;lingene uten behov for manuell kalibrering. Med dette m\u0026#248;ter\u0026#160;Kickr V6 kravene til\u0026#160;verdens beste og mest krevende syklister.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eVed tilknytning mot smarttelefon, nettbrett eller data vil Kickr V6 regulere motstand via dine favoritt applikasjoner og programvare. Rullens svinghjul har velpr\u0026#248;vd teknologi som tilsvarer kraft og f\u0026#248;lelse som ved sykling utend\u0026#248;rs. Den mest realistiske f\u0026#248;lelsen f\u0026#229;r du spesielt ved bruk av applikasjoner som Zwift, The Sufferfest, Trainer Road, Wahoo SYSTM og lignende.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHjulst\u0026#248;rrelse:\u003c/strong\u003e 24-29\u0022 Landevei eller terrengsykler\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible nav:\u003c/strong\u003e 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost(adaptere inkludert i pakken)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePresisjon:\u003c/strong\u003e +/-1%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTilkobling: \u003c/strong\u003eWiFi,\u003cstrong\u003e\u0026#160;\u003c/strong\u003eBluetooth,\u0026#160;ANT+, FE-C\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible operativsystem:\u0026#160;\u003c/strong\u003eApple, Android og Windows\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal kraft:\u003c/strong\u003e 2200 Watt\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal helling:\u003c/strong\u003e\u0026#160;+20%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSvinghjul:\u003c/strong\u003e 7,25\u0026#160;kilo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVekt: 22kg\u003c/strong\u003e\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal ryttervekt:\u003c/strong\u003e\u0026#160;113kg\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTilbeh\u0026#248;r:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR CLIMB\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DESK\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR HEADWIND\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR MAT\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DIRECT CONNECT\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEkstra i pakken:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nShimano 11-delt 11-28T kassett p\u0026#229;montert rullen, AC Power adapter, QR, Skivebrems kaliper spacer, 1,8mm spacer, adaptere for 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost, AXIS f\u0026#248;tter.\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"53342375-3fdf-4463-9bac-3df18ca8c959","text":{"value":"\u003cp\u003eWAHOO Fitness leverer sykkelruller og\u0026nbsp;tilbeh\u0026oslash;r av ypperste kvalitet! Se ogs\u0026aring; deres utvalg av sykkelcomputere, pulsbelter og sykkelsensorer.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"title":"Wahoo Fitness","image":{"alt":"wahoo-logo1.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":380,"width":620,"height":220},{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromBreakpoint":"large","width":620,"height":220},{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":620,"height":220},{"url":"/storage/08613AD3C541B6352BA64D6E368B403D71289061D4F21F106AF31242BB9570FB/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/500-177-0-png.Png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":0,"width":500,"height":177}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"wahoo-logo1.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3394AB05BE7764DEABA914FCAD7CD2B7DDE9CB28AF963C55FBB5197F1F97F51F/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/90-32-0-png.Png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":0,"width":90,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/wahoo","showBottomSection":false},"specification":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]},"specifications":{"593338-1":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]}},"productReviews":{"productModel":{"name":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","brand":"Wahoo","productId":"593338","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/ruller/interaktiv-smart/wahoo-kickr-v6-smart-interaktiv-sykkelrulle","imageUrl":"/storage/BCEF90DC62364C90191AD89348781B66BE22A2D7BC06D84F03D8F833585D9FF5/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/jpg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","price":"12 499,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Interaktiv Smartrulle","gtin":"850010131894"}},"hasVariants":false}
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eWahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDen nye Wahoo Kickr V6!\u003c/strong\u003e Innend\u0026#248;rssykling har n\u0026#229; blitt enda bedre.\u0026#160;Wahoo har bygget videre p\u0026#229; suksessen Kickr, og\u0026#160;Kickr V6 kommer med flere endringer som ikke er s\u0026#229; synlig, men som man vil merke godt. Kickr kommer\u0026#160;n\u0026#229; med WiFi, som betyr enklere tilkobling mot dine nettverk og helt automatiske firmware oppdateringer.\u0026#160;Dette betyr at du kan bruke all din tid p\u0026#229; det som er viktig, nemlig treningen!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eMed nye Kickr V6 kommer ogs\u0026#229; med ERG Easy Ramp.\u0026#160;Dersom du blir avbrutt i en intervall eller m\u0026#229; hoppe av for en periode vil ERG-ramping returnerer deg til kraftm\u0026#229;let ditt i l\u0026#248;pet av 10 sekunder n\u0026#229;r du gjenopptar trenings\u0026#248;kten etter avbrytelsen,\u0026#160;letter deg tilbake til \u0026#248;kten slik at du kan enklere oppn\u0026#229;\u0026#160;m\u0026#229;lene dine.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 er bygget for r\u0026#229; ytelse med et praktisk talt lydl\u0026#248;st design, kombinert med et svinghjul p\u0026#229; 7.25kg\u0026#160;og rullens\u0026#160;kraftige ramme, gj\u0026#248;r dette Kickr V6\u0026#160;til en lydl\u0026#248;s, realistisk\u0026#160;og\u0026#160;holdbar\u0026#160;sykkelrulle.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAXIS teknologien gir deg en enda mer naturlig treningsf\u0026#248;lelse. Med denne teknologien gir rullen deg umiddelbar respons med en naturlig 5\u0026#176; side-til-side bevegelse. Dette vil redusere tretthet, noe som gj\u0026#248;r at du kan sykle enda lenger og med h\u0026#248;y intensitet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eWahoo Kickr V6 har en presisjon innenfor +/- 1% og en maksimal effekt p\u0026#229; over 2200 watt. Med automatisk kalibrering vil rullen opprettholde de presise m\u0026#229;lingene uten behov for manuell kalibrering. Med dette m\u0026#248;ter\u0026#160;Kickr V6 kravene til\u0026#160;verdens beste og mest krevende syklister.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eVed tilknytning mot smarttelefon, nettbrett eller data vil Kickr V6 regulere motstand via dine favoritt applikasjoner og programvare. Rullens svinghjul har velpr\u0026#248;vd teknologi som tilsvarer kraft og f\u0026#248;lelse som ved sykling utend\u0026#248;rs. Den mest realistiske f\u0026#248;lelsen f\u0026#229;r du spesielt ved bruk av applikasjoner som Zwift, The Sufferfest, Trainer Road, Wahoo SYSTM og lignende.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHjulst\u0026#248;rrelse:\u003c/strong\u003e 24-29\u0022 Landevei eller terrengsykler\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible nav:\u003c/strong\u003e 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost(adaptere inkludert i pakken)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePresisjon:\u003c/strong\u003e +/-1%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTilkobling: \u003c/strong\u003eWiFi,\u003cstrong\u003e\u0026#160;\u003c/strong\u003eBluetooth,\u0026#160;ANT+, FE-C\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompatible operativsystem:\u0026#160;\u003c/strong\u003eApple, Android og Windows\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal kraft:\u003c/strong\u003e 2200 Watt\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal helling:\u003c/strong\u003e\u0026#160;+20%\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSvinghjul:\u003c/strong\u003e 7,25\u0026#160;kilo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVekt: 22kg\u003c/strong\u003e\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaksimal ryttervekt:\u003c/strong\u003e\u0026#160;113kg\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTilbeh\u0026#248;r:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR CLIMB\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DESK\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR HEADWIND\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR MAT\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKICKR DIRECT CONNECT\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEkstra i pakken:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nShimano 11-delt 11-28T kassett p\u0026#229;montert rullen, AC Power adapter, QR, Skivebrems kaliper spacer, 1,8mm spacer, adaptere for 130/135QR, 12 x 142mm, 12 x 148mm boost, AXIS f\u0026#248;tter.\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"53342375-3fdf-4463-9bac-3df18ca8c959","text":{"value":"\u003cp\u003eWAHOO Fitness leverer sykkelruller og\u0026nbsp;tilbeh\u0026oslash;r av ypperste kvalitet! Se ogs\u0026aring; deres utvalg av sykkelcomputere, pulsbelter og sykkelsensorer.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"title":"Wahoo Fitness","image":{"alt":"wahoo-logo1.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":380,"width":620,"height":220},{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromBreakpoint":"large","width":620,"height":220},{"url":"/storage/0E9A8C7CF27743DB30765F74329F99F892542E608C7685231C3A922D565147CF/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":620,"height":220},{"url":"/storage/08613AD3C541B6352BA64D6E368B403D71289061D4F21F106AF31242BB9570FB/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/500-177-0-png.Png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":0,"width":500,"height":177}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"wahoo-logo1.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3394AB05BE7764DEABA914FCAD7CD2B7DDE9CB28AF963C55FBB5197F1F97F51F/51e6a3453a8b47fb8a13700cb22007f2/90-32-0-png.Png/media/c916f300dd8d4b6ba96268704b77092d/wahoo-logo1.png","fromWidth":0,"width":90,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/wahoo","showBottomSection":false},"specification":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]},"specifications":{"593338-1":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]}},"productReviews":{"productModel":{"name":"Wahoo Kickr V6 Smart Interaktiv Sykkelrulle","brand":"Wahoo","productId":"593338","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/ruller/interaktiv-smart/wahoo-kickr-v6-smart-interaktiv-sykkelrulle","imageUrl":"/storage/BCEF90DC62364C90191AD89348781B66BE22A2D7BC06D84F03D8F833585D9FF5/e26e03a25b1e4369ac93095b11abf565/jpg/media/590a3da0d0bc4fa9beb11414d2b7b907/xxP1R_Wahoo_Wahoo_Kickr_V6_Smart_Interaktiv_Sykkel_1.jpg","price":"12 499,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Interaktiv Smartrulle","gtin":"850010131894"}},"hasVariants":false}