{"images":[{"src":"/storage/67FD602BE5306ED8ED2058BC7E80ACE1CA4C105CDDA2CEFA5CA9D88D463A5C71/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/1200-1200-0-png.Png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/078BA7CB9241411280B0705F6E58DAB0A8FE2387C4944A0B557B87CD6EBB17CB/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/250-250-0-png.Png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/C92D124F74C58D7E7855DDE0AFB4A60FD06E612F77AE667422DC8385BCFCBA2D/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/1200-1200-0-png.Png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/7EF301102EDE63083EBB1258DB92029A281D8F4D2F32F6C5226C72ABEA13A2FB/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/7EF301102EDE63083EBB1258DB92029A281D8F4D2F32F6C5226C72ABEA13A2FB/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/CC90CF5410C62CE3847436A8857678620DE3C50B5E096FA45199B819B57C8B3B/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/250-250-0-png.Png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/8057EF88A4813663E025C1E809658D60B5CB5E78D52B7DC0621CEAC10359994C/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/1200-1200-0-png.Png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/A9929D7D1EB7EF2E90119CDE26E5B6F5274B1BEB2F4536D4805E3E81F98328BE/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/A9929D7D1EB7EF2E90119CDE26E5B6F5274B1BEB2F4536D4805E3E81F98328BE/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/708469E0D0859FD04C31908612CB9DD9FEB270CDE10B601345F967A04C040CBC/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/250-250-0-png.Png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/D041A9CD3E1E2FAC5532BA645654C984166953467C6D964D61B5556E9EB232AA/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/1200-1200-0-png.Png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/A6D8975E9DDAE40EBB4A1AF953D2EF4BA3E278B8098596D8059E576C082FEEFD/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/A6D8975E9DDAE40EBB4A1AF953D2EF4BA3E278B8098596D8059E576C082FEEFD/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/3F67A51629406F465C7D41B062782B42046046EC09FDCC56ECAF9011DBAC6B4F/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/250-250-0-png.Png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/1F29630C423AEDF1D87EECD7A1E6920E0AD335572EC7E12BA747FC9FAB0F2A25/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/1200-1200-0-png.Png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/74BFCF725BFDB037E36049E5D542B08276FBB9E2D059421934F804BD1F43A3C7/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/74BFCF725BFDB037E36049E5D542B08276FBB9E2D059421934F804BD1F43A3C7/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/F346C9E2685392208150718F1704A5896003D8BE5818566CFC2BA0BDD0A426E1/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/250-250-0-png.Png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/CC55C8AD6902CC9DB0268FA9E51A79D08976D8F5B7047BD5C2E3BD3703FEB0D5/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/1200-1200-0-png.Png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/54D1350522872C5BC71C0D12E62C5064B71FCDDC576BB91ED1BD162F7CC2E5D8/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/54D1350522872C5BC71C0D12E62C5064B71FCDDC576BB91ED1BD162F7CC2E5D8/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/77DA21C71D6905AB7E11E856667E007FAC704C688022C8A818980C6A3BEAC13D/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/250-250-0-png.Png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/F8B6E20892ED1BF8B80CBCA2B2FC2AAD5D0D92195C3558F118D11CA294663A9B/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/1200-1200-0-png.Png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/A9D746785C0A107D3D5A9A2BE5FA86532D02C7B230E3244585E16C8711EE9742/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","originalSrc":"/storage/A9D746785C0A107D3D5A9A2BE5FA86532D02C7B230E3244585E16C8711EE9742/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","thumbnailSrc":"/storage/241B40D03E7D171A837A31EA152DE95D93C926837A7F3A8CC1F7562FCA0F9754/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/250-250-0-png.Png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png"},{"src":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","hdSrc":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","originalSrc":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/9C20C6B352A55534A0CCD986C753BB346A15DC4E877526E04E85C3417E2A682A/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/239-250-0-jpg.Jpeg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpeg"}]}
garmin logo1.jpg

Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer

{"id":"593034-1","gtin":"753759279721","gtins":{"593034-1":"753759279721"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":" 010-02503-11 ","visualArticleNumbers":{"593034-1":" 010-02503-11 "},"initialSelectVariantId":""}
{"prices":[{"articleNumber":"593034-1","price":6497.0,"formattedPrice":"6 497 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"5 198 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 6 497 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":6497.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":6497.0,"formattedPrice":"6 497 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"5197,6 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eN\u0026#248;kkelfunksjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eForbedret batteritid:\u0026#160;\u003c/b\u003eBatteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eForbedret oppsett:\u003c/strong\u003e Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGNSS teknologi: \u003c/strong\u003eFinn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePower guide:\u003c/strong\u003e Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReal time stamina: \u003c/strong\u003eF\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCycling ability:\u003c/strong\u003e Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTreningsplan: \u003c/strong\u003eHold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOppdatert kartlegging: \u003c/strong\u003eKommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRobust design: \u003c/strong\u003eKommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePause veiledning:\u003c/strong\u003e Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLivetracking: \u003c/strong\u003eOpprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVaria kompatibel: \u003c/strong\u003ePar Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\u003c/p\u003e\n","id":"593034-1","gtin":"753759279721","articleNumber":" 010-02503-11 ","images":[{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/DA970F73D2D09A2B0DEBE64BDAC10D7742DFCB24874DBE9306D9BEDC7D5C5802/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/300-300-0-png.Png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3ACFC45D3B922FDD357809F6F25FC34315F6A362679E6C5E5ACED77B60B7B01A/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/300-300-0-png.Png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/55574024588BE782FDDD4810B2BE8A330D0A6EBDE28CFD7C72FFD70D09C45C43/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/300-300-0-png.Png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/170EDF2697FA89BB58D4059C513BEDCE467629A3AD8007BC1940CAE5C2E66005/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/300-300-0-png.Png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4B326E7D2118AC449C068B7179DD6BAABF62766582C2DDB824C316D22F8508BB/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/300-300-0-png.Png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D523F18D982D88652094727F7F7EFF232D1BA86C44671F8E27BBD1D0206B5D76/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/300-300-0-png.Png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B9EFB125E3F3E56DD07B7C9A597BD1E1482FBB70E942CDA14F10DA28A944B774/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/300-300-0-png.Png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","fromWidth":0,"width":242,"height":253}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5197.6,"priceWithVat":6497.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 497 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":6497.0,"formattedPrice":"6 497 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4a9e0977-e145-4952-87b9-3b6dc976fd4c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","brand":"Garmin","productId":"593034","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","imageUrl":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","price":"6 497,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sykkelcomputer","gtin":"753759279721"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\n\nGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\n\nI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\n\nHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\n\nN\u0026#248;kkelfunksjoner:\n\nForbedret batteritid:\u0026#160;Batteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\n\nForbedret oppsett: Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\n\nGNSS teknologi: Finn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\n\nPower guide: Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\n\nReal time stamina: F\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\n\nCycling ability: Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\n\nTreningsplan: Hold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\n\nOppdatert kartlegging: Kommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\n\nRobust design: Kommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\n\nPause veiledning: Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\n\nLivetracking: Opprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\n\nVaria kompatibel: Par Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\n","wished":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"stockStatuses":{"593034-1":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eN\u0026#248;kkelfunksjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eForbedret batteritid:\u0026#160;\u003c/b\u003eBatteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eForbedret oppsett:\u003c/strong\u003e Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGNSS teknologi: \u003c/strong\u003eFinn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePower guide:\u003c/strong\u003e Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReal time stamina: \u003c/strong\u003eF\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCycling ability:\u003c/strong\u003e Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTreningsplan: \u003c/strong\u003eHold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOppdatert kartlegging: \u003c/strong\u003eKommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRobust design: \u003c/strong\u003eKommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePause veiledning:\u003c/strong\u003e Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLivetracking: \u003c/strong\u003eOpprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVaria kompatibel: \u003c/strong\u003ePar Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\u003c/p\u003e\n","id":"593034-1","gtin":"753759279721","articleNumber":" 010-02503-11 ","images":[{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/DA970F73D2D09A2B0DEBE64BDAC10D7742DFCB24874DBE9306D9BEDC7D5C5802/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/300-300-0-png.Png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3ACFC45D3B922FDD357809F6F25FC34315F6A362679E6C5E5ACED77B60B7B01A/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/300-300-0-png.Png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/55574024588BE782FDDD4810B2BE8A330D0A6EBDE28CFD7C72FFD70D09C45C43/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/300-300-0-png.Png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/170EDF2697FA89BB58D4059C513BEDCE467629A3AD8007BC1940CAE5C2E66005/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/300-300-0-png.Png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4B326E7D2118AC449C068B7179DD6BAABF62766582C2DDB824C316D22F8508BB/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/300-300-0-png.Png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D523F18D982D88652094727F7F7EFF232D1BA86C44671F8E27BBD1D0206B5D76/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/300-300-0-png.Png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B9EFB125E3F3E56DD07B7C9A597BD1E1482FBB70E942CDA14F10DA28A944B774/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/300-300-0-png.Png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","fromWidth":0,"width":242,"height":253}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5197.6,"priceWithVat":6497.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 497 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":6497.0,"formattedPrice":"6 497 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4a9e0977-e145-4952-87b9-3b6dc976fd4c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","brand":"Garmin","productId":"593034","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","imageUrl":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","price":"6 497,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sykkelcomputer","gtin":"753759279721"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\n\nGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\n\nI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\n\nHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\n\nN\u0026#248;kkelfunksjoner:\n\nForbedret batteritid:\u0026#160;Batteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\n\nForbedret oppsett: Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\n\nGNSS teknologi: Finn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\n\nPower guide: Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\n\nReal time stamina: F\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\n\nCycling ability: Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\n\nTreningsplan: Hold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\n\nOppdatert kartlegging: Kommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\n\nRobust design: Kommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\n\nPause veiledning: Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\n\nLivetracking: Opprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\n\nVaria kompatibel: Par Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\n","wished":false}}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eN\u0026#248;kkelfunksjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eForbedret batteritid:\u0026#160;\u003c/b\u003eBatteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eForbedret oppsett:\u003c/strong\u003e Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGNSS teknologi: \u003c/strong\u003eFinn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePower guide:\u003c/strong\u003e Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReal time stamina: \u003c/strong\u003eF\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCycling ability:\u003c/strong\u003e Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTreningsplan: \u003c/strong\u003eHold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOppdatert kartlegging: \u003c/strong\u003eKommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRobust design: \u003c/strong\u003eKommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePause veiledning:\u003c/strong\u003e Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLivetracking: \u003c/strong\u003eOpprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVaria kompatibel: \u003c/strong\u003ePar Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\u003c/p\u003e\n","id":"593034-1","gtin":"753759279721","articleNumber":" 010-02503-11 ","images":[{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/DA970F73D2D09A2B0DEBE64BDAC10D7742DFCB24874DBE9306D9BEDC7D5C5802/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/300-300-0-png.Png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3ACFC45D3B922FDD357809F6F25FC34315F6A362679E6C5E5ACED77B60B7B01A/ebff64f505214eb98d112fa44bb4748d/300-300-0-png.Png/media/73fcc7ad3b4e40ae9a0b1700c4429c0d/4rRVo_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/55574024588BE782FDDD4810B2BE8A330D0A6EBDE28CFD7C72FFD70D09C45C43/552d367438c243fcb5b1aa1242ca3db8/300-300-0-png.Png/media/02a7d1e717364f6e898d67c88162b806/dDnHH_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/170EDF2697FA89BB58D4059C513BEDCE467629A3AD8007BC1940CAE5C2E66005/50122ec0d1fd4b9497ced4d4032b9b24/300-300-0-png.Png/media/dd2813487e2242cf89f0e020aab2c324/doNQr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4B326E7D2118AC449C068B7179DD6BAABF62766582C2DDB824C316D22F8508BB/dcc087cbc020483982bfe939fb978ac5/300-300-0-png.Png/media/061431de99ea41d7a6974ed643e58588/u2rqr_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D523F18D982D88652094727F7F7EFF232D1BA86C44671F8E27BBD1D0206B5D76/0934870ee8814d04a0c7218f11a41acb/300-300-0-png.Png/media/60c93dd271ae424d9fb5623ece836a1f/FEzfu_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B9EFB125E3F3E56DD07B7C9A597BD1E1482FBB70E942CDA14F10DA28A944B774/2bcc8ea4a3ef45e1b698ae1955bfdbe9/300-300-0-png.Png/media/7e4aaef96b7245569332f2987d41b767/WAz8O_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F41EE13DA36CE52D210BCFE48F81A606E55F715DC625835FECC4DB5E88B8FDBA/785763b1aa444b9c8c9bc9733ff76de5/jpg/media/65d6da539ae64a5b88ccf347745c6d2c/xSoff_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.jpg","fromWidth":0,"width":242,"height":253}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5197.6,"priceWithVat":6497.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 497 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":6497.0,"formattedPrice":"6 497 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4a9e0977-e145-4952-87b9-3b6dc976fd4c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","brand":"Garmin","productId":"593034","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","imageUrl":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","price":"6 497,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sykkelcomputer","gtin":"753759279721"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\n\nGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\n\nI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\n\nHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\n\nN\u0026#248;kkelfunksjoner:\n\nForbedret batteritid:\u0026#160;Batteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\n\nForbedret oppsett: Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\n\nGNSS teknologi: Finn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\n\nPower guide: Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\n\nReal time stamina: F\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\n\nCycling ability: Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\n\nTreningsplan: Hold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\n\nOppdatert kartlegging: Kommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\n\nRobust design: Kommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\n\nPause veiledning: Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\n\nLivetracking: Opprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\n\nVaria kompatibel: Par Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\n","wished":false},"border":false}

Garmin

Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer

Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer

<h3>Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer</h3> <p>Garmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.</p> <p>I Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p&#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs&#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b&#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med &#229; administrere innsats, ved &#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs&#229; enkelt &#229; ette opp Garmin Edge 1040.</p> <p>Her f&#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.</p> <p><strong>N&#248;kkelfunksjoner:</strong></p> <p><b>Forbedret batteritid:&#160;</b>Batteritid: Kj&#248;r lenger, lad mindre. F&#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus</p> <p><strong>Forbedret oppsett:</strong> Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str&#248;mlinjetformet grensesnitt gj&#248;r det raskt og enkelt &#229; f&#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b&#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.</p> <p><strong>GNSS teknologi: </strong>Finn veien i det mest utfordrende milj&#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn&#248;yaktighet.</p> <p><strong>Power guide:</strong> Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm&#229;l p&#229; turen.</p> <p><strong>Real time stamina: </strong>F&#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde &#248;ye med hvor langt en kan presse seg.</p> <p><strong>Cycling ability:</strong> Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s&#248;kelys p&#229; treningen og forbedringen p&#229; de riktige omr&#229;dene.</p> <p><strong>Treningsplan: </strong>Hold deg oppdatert p&#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om &#229; fullf&#248;re tapte trenings&#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings&#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.</p> <p><strong>Oppdatert kartlegging: </strong>Kommer med forbedrede kj&#248;retypespesfikke kart, som framhever popul&#230;re veier og stier, og til og med s&#248;kbare POIer.</p> <p><strong>Robust design: </strong>Kommer med ber&#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t&#248;ffeste forholdene. &#160;Kommer ogs&#229; med monteringsfeste i metall.</p> <p><strong>Pause veiledning:</strong> Sett ruteveiledning &#160;og varsler p&#229; pause, dersom du &#248;nsker det.</p> <p><strong>Livetracking: </strong>Opprett livetracking, s&#229; venner og familie kan f&#248;lge deg p&#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.</p> <p><strong>Varia kompatibel: </strong>Par Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s&#229; man enkelt kan bli sett.</p>

6 497 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eGarmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eN\u0026#248;kkelfunksjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eForbedret batteritid:\u0026#160;\u003c/b\u003eBatteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eForbedret oppsett:\u003c/strong\u003e Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGNSS teknologi: \u003c/strong\u003eFinn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePower guide:\u003c/strong\u003e Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReal time stamina: \u003c/strong\u003eF\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCycling ability:\u003c/strong\u003e Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTreningsplan: \u003c/strong\u003eHold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOppdatert kartlegging: \u003c/strong\u003eKommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRobust design: \u003c/strong\u003eKommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePause veiledning:\u003c/strong\u003e Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLivetracking: \u003c/strong\u003eOpprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVaria kompatibel: \u003c/strong\u003ePar Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specification":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]},"specifications":{"593034-1":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]}},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","brand":"Garmin","productId":"593034","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","imageUrl":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","price":"6 497,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sykkelcomputer","gtin":"753759279721"}},"hasVariants":false,"tilleggsinformasjon":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePakkens innhold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eGarmin Edge 1040\u0026nbsp;Computer\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOut front mount\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eStandard mount\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eHastighetssesnsor og kadenssensor\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eHRM Dual Pulsbelte\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eUSB A- til USB- C kabel\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eDokumentasjon.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp style=\u0022margin-top:6px; margin-left:12px; margin-right:10px; text-indent:0in\u0022\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"}}
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eGarmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eGarmin Edge 1040 sykkelcomputer, er en forbedret sykkelcomputer fra Garmin, som kommer med en forbedret batteritid, bedre touchskjerm, nyere kartfunksjoner og en rekke andre nye funksjoner.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eI Edge 1040- Serien kommer computerne med GNSS-teknologi, dette gir bedre dekning i tette skoger, p\u0026#229; avsidesliggende fjellstier. Den er ogs\u0026#229; fullspekket med ytelse funksjoner, som viser b\u0026#229;de styrker og svakheter. Den nye computeren kan til og med hjelpe med \u0026#229; administrere innsats, ved \u0026#229; gi deg power targets og stamina targets. Det er ogs\u0026#229; enkelt \u0026#229; ette opp Garmin Edge 1040.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHer f\u0026#229;r du en GPS sykkelcomputer med alt i ett, navigasjon, planlegging, smart tilkobling, live oppdatering og personlig tracking av dine turer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eN\u0026#248;kkelfunksjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eForbedret batteritid:\u0026#160;\u003c/b\u003eBatteritid: Kj\u0026#248;r lenger, lad mindre. F\u0026#229; opptil 35 timers, pluss opptil 70 timer i batterisparemodus\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eForbedret oppsett:\u003c/strong\u003e Garmin Edge 1040 kommer med forenklet oppsett og et str\u0026#248;mlinjetformet grensesnitt gj\u0026#248;r det raskt og enkelt \u0026#229; f\u0026#229; tilgang til informasjon. Du kan enkelt justere b\u0026#229;de via Edge 1040 eller ved bruk av smarttelefon.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGNSS teknologi: \u003c/strong\u003eFinn veien i det mest utfordrende milj\u0026#248;ene med GNSS teknologien. Gir forbedret posisjonsn\u0026#248;yaktighet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePower guide:\u003c/strong\u003e Administrer innsatsen med power guide, som anbefaler kraftm\u0026#229;l p\u0026#229; turen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReal time stamina: \u003c/strong\u003eF\u0026#229; innsikt i stamina funksjoner, mens man sykler. Slik at man kan holde \u0026#248;ye med hvor langt en kan presse seg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCycling ability:\u003c/strong\u003e Klassifiser styrkene som syklist og sammenlign dette med sykkelevnen, slik at man kan sette s\u0026#248;kelys p\u0026#229; treningen og forbedringen p\u0026#229; de riktige omr\u0026#229;dene.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTreningsplan: \u003c/strong\u003eHold deg oppdatert p\u0026#229; treningsprogrammet ditt med instruksjoner om \u0026#229; fullf\u0026#248;re tapte trenings\u0026#248;kter og nye tagger som lar deg klassifisere trenings\u0026#248;kter innenfor en plan for enklere planlegging.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOppdatert kartlegging: \u003c/strong\u003eKommer med forbedrede kj\u0026#248;retypespesfikke kart, som framhever popul\u0026#230;re veier og stier, og til og med s\u0026#248;kbare POIer.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRobust design: \u003c/strong\u003eKommer med ber\u0026#248;ringsskjerm som er synlig og responsiv, under de t\u0026#248;ffeste forholdene. \u0026#160;Kommer ogs\u0026#229; med monteringsfeste i metall.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePause veiledning:\u003c/strong\u003e Sett ruteveiledning \u0026#160;og varsler p\u0026#229; pause, dersom du \u0026#248;nsker det.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLivetracking: \u003c/strong\u003eOpprett livetracking, s\u0026#229; venner og familie kan f\u0026#248;lge deg p\u0026#229; turen, og til og med se hele den planlagte sykkelturen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVaria kompatibel: \u003c/strong\u003ePar Garmin Edge 1040 med Varia radar og lys, s\u0026#229; man enkelt kan bli sett.\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specification":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]},"specifications":{"593034-1":{"groupId":"Specifications","htmlGroupId":"specifications","name":"Spesifikasjoner","productFields":[]}},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Edge 1040 Bundle Sykkelcomputer","brand":"Garmin","productId":"593034","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/tilbehor/gps-og-sykkelcomputer/sykkelcomputer/sykkelcomputer/garmin-edge-1040-bundle-sykkelcomputer","imageUrl":"/storage/9E928A3FE2EDB213D03E330DB68A07A7546A886D09528A8CD2F6B7A3C52CF0B8/8dccb63a349c4970a630e1b74424d3e7/png/media/a11b4c5cf6d74e0f94ad27c5094a10df/zFnz1_Garmin_Garmin_Edge_1040_Bundle_Sykkelcompute_1.png","price":"6 497,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sykkelcomputer","gtin":"753759279721"}},"hasVariants":false,"tilleggsinformasjon":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePakkens innhold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eGarmin Edge 1040\u0026nbsp;Computer\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOut front mount\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eStandard mount\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eHastighetssesnsor og kadenssensor\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eHRM Dual Pulsbelte\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eUSB A- til USB- C kabel\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eDokumentasjon.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp style=\u0022margin-top:6px; margin-left:12px; margin-right:10px; text-indent:0in\u0022\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"}}