{"images":[{"src":"/storage/BD7D35C1FBF3347E2A4F4F3B3A98839E57B1B3B7D2FC5F90CB9DFFEE30B46D11/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/1200-720-0-png.Png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","originalSrc":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","thumbnailSrc":"/storage/5BC5EA97CA5BBF2DAF42BBA5B321B5D0C119CF69A9C1237E76BB8C716DBA8918/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/250-150-0-png.Png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png"},{"src":"/storage/3DE8B1159298FABAFF99F31546DFFB508850D3156D600AFC2BDF2322E3E7EFF7/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/1200-776-0-png.Png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/B7FBEBF92354DFD8A1C75D017EF3A44DC816C60DA14B053ED76184BAB1DCDC11/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","originalSrc":"/storage/B7FBEBF92354DFD8A1C75D017EF3A44DC816C60DA14B053ED76184BAB1DCDC11/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","thumbnailSrc":"/storage/B70B68515632733A4B6051AE8F3CC614D97E26FA3967B0666B5D2F2B87F1692F/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/250-162-0-png.Png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png"},{"src":"/storage/526C0F5DAA40503F73FFB1EAA2E78E01CC4C268BE1CEF533C875126A8F154D02/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/1200-776-0-png.Png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/A248E78975D89823E00DE6A96D02D009867560E433F5D2F554AB944EA20E4978/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","originalSrc":"/storage/A248E78975D89823E00DE6A96D02D009867560E433F5D2F554AB944EA20E4978/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","thumbnailSrc":"/storage/A61AB9D4937B362329416322D289C68E817128357C3249DB949928C3F2F790E0/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/250-162-0-png.Png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png"},{"src":"/storage/E9E04E05DB36913FE7035185B150BF30ABE4519E766E9A4387E8435C80B02F4A/0465e2a5683e427cba676ec564116074/1200-776-0-png.Png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/6792C122202BBB72EFE3EA9A7E17B59160B7391F9267DE715A343C5843C22A26/0465e2a5683e427cba676ec564116074/png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","originalSrc":"/storage/6792C122202BBB72EFE3EA9A7E17B59160B7391F9267DE715A343C5843C22A26/0465e2a5683e427cba676ec564116074/png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","thumbnailSrc":"/storage/2FD3E342AD2BDC38A993556B91270DC5D4E21FA6F07A1802D5AEAB2B8688B518/0465e2a5683e427cba676ec564116074/250-162-0-png.Png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png"},{"src":"/storage/11E8D98A51AB54CE8595981407944146A7504C9A96C1D399E4F3E9955B2DB09A/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/1200-776-0-png.Png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/DD79C40ABC425EC073FDDE45A42C1396070E22E3D6A6CAB2B91D79B1C6523598/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","originalSrc":"/storage/DD79C40ABC425EC073FDDE45A42C1396070E22E3D6A6CAB2B91D79B1C6523598/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","thumbnailSrc":"/storage/D655DDCF760B16E7005B320BEB7D7F5E100EA33B879B8F57155395F78F0190BB/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/250-162-0-png.Png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png"},{"src":"/storage/C763459DEDDA0796FBC82809AD51A481C9D36849162A28786B0BD52C7B539BCF/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/1200-776-0-png.Png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/89AF5635FB9525000A5C15B59AA1B1403DD4A9F0D7F11541B01173D83E3C1050/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","originalSrc":"/storage/89AF5635FB9525000A5C15B59AA1B1403DD4A9F0D7F11541B01173D83E3C1050/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","thumbnailSrc":"/storage/ECE1789A3C3B9332A289493E6CFE3195A1C7530B1DD2520D08A253DD5161430F/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/250-162-0-png.Png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png"},{"src":"/storage/0247757CFAC964DD3C4EC71B60DF6B9C0E5EB66AAEBB70F10CF9AD594D3EB441/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/1200-776-0-png.Png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/586411CB4B0EA95384D42E17BCD6FC3C7D592317DC54025F441487361B19B556/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","originalSrc":"/storage/586411CB4B0EA95384D42E17BCD6FC3C7D592317DC54025F441487361B19B556/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","thumbnailSrc":"/storage/670B6657EB889BAB7E6BD95A6BC4D6CC3A0D488A448D8A8AD9E441B455FDCEBF/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/250-162-0-png.Png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png"},{"src":"/storage/F33388ED1193B403DDD464B4A06FF2BD1BBFA5FAD3029C7FB81E198572A74423/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/1200-776-0-png.Png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/8A6E6D4009BD1DC7CFDADA80B79DF7BF89497EFFDABCED0231EFA45FA7C12A86/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","originalSrc":"/storage/8A6E6D4009BD1DC7CFDADA80B79DF7BF89497EFFDABCED0231EFA45FA7C12A86/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","thumbnailSrc":"/storage/11AD47774649801410C8D9965719FB7DDD6E6A5F6559CB12EA0829D9A0F9AF0A/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/250-162-0-png.Png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png"}]}
garmin logo1.jpg

Garmin Rally XC200 Wattpedaler

{"id":"590163-1","gtin":"753759262846","gtins":{"590163-1":"753759262846"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"010-02388-04","visualArticleNumbers":{"590163-1":"010-02388-04"},"initialSelectVariantId":""}
Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel
{"prices":[{"articleNumber":"590163-1","price":11999.00000000,"formattedPrice":"11 999 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"9 599 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 11 999 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":11999.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":11999.00000000,"formattedPrice":"11 999 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"9599,20 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Rally XC200 Wattpedaler\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSykle overalt, fra grusvei til fjell, og f\u0026aring; p\u0026aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026aring;leren med dobbel\u0026nbsp;sensor gir deg p\u0026aring;litelige avlesninger og er enkel \u0026aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026oslash;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026aring; dypere inn i resultatene dine ved \u0026aring; m\u0026aring;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026aring; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026oslash;nsker \u0026aring; buke pedalene p\u0026aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,\u0026nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser\u0026nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026oslash;ml\u0026oslash;st designet for \u0026aring; enkelt kunne\u0026nbsp;flyttes\u0026nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026aring; hvilken som helst sykkel.\u0026nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026nbsp;det mest p\u0026aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026aring;r p\u0026aring;litelige og n\u0026oslash;yaktige data p\u0026aring; hver trenings\u0026oslash;kt. Og med det er m\u0026aring;lingene med p\u0026aring; \u0026aring; ruste deg til \u0026aring; sl\u0026aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026aring;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally XC200 er en rimelig l\u0026oslash;sning for \u0026aring; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026oslash;yder. Med XC200 f\u0026aring;r du et system med dobbel\u0026nbsp;sensor som m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh\u0026oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026aring;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026aring; t\u0026aring;le bruk i \u0026aring;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 444\u0026nbsp;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026aring; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026oslash;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026oslash;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026oslash;yde: 13,5\u0026nbsp;mm\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD\u003c/p\u003e\n","id":"590163-1","gtin":"753759262846","articleNumber":"010-02388-04","images":[{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4774AA45D31880BBBFC8430B31C82F5F3B93BB678957E6931BAC9C135A01B0DD/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/500-300-0-png.Png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":500,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/7F9E43C648D8DC471EFE188E4CAB47CB9C28AEFB7FCF35DAAA649CCBC24A9D9F/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/464-300-0-png.Png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/37EA88300FC72F7506DA3BD3C187858B9E445C4405D91906D2AF5DE214D89AEA/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/464-300-0-png.Png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D34F3FE4B4C616EEB179BD29491775B3F8D8E3B9B793193B9F7B9C23B2DAF936/0465e2a5683e427cba676ec564116074/464-300-0-png.Png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9A7110637F2E91A439675BEBCAE73A85F5DC289884B7C27A107D175E6A92CC58/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/464-300-0-png.Png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5BF18C8D3F6B804A1F0B8C548E1A69B2F551855A4E83A07ED4C983EC0D7B39DF/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/464-300-0-png.Png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CE1B6AD66B3CF14F4109064CB2B4C5F5E4AA3F811A061A44410043588E224E32/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/464-300-0-png.Png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F46EE2FB0BF751DFD273868B84486C4C59463DD8976BAD660E1DDB3AF3C9BA62/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/464-300-0-png.Png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":9599.20,"priceWithVat":11999.00000000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"11 999 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":11999.00000000,"formattedPrice":"11 999 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"f336a508-31d3-474d-9060-8b019d699239","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590163","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD kompatibel","price":"11 999,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262846"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","wished":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0000},"stockStatuses":{"590163-1":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0000}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Rally XC200 Wattpedaler\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSykle overalt, fra grusvei til fjell, og f\u0026aring; p\u0026aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026aring;leren med dobbel\u0026nbsp;sensor gir deg p\u0026aring;litelige avlesninger og er enkel \u0026aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026oslash;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026aring; dypere inn i resultatene dine ved \u0026aring; m\u0026aring;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026aring; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026oslash;nsker \u0026aring; buke pedalene p\u0026aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,\u0026nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser\u0026nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026oslash;ml\u0026oslash;st designet for \u0026aring; enkelt kunne\u0026nbsp;flyttes\u0026nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026aring; hvilken som helst sykkel.\u0026nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026nbsp;det mest p\u0026aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026aring;r p\u0026aring;litelige og n\u0026oslash;yaktige data p\u0026aring; hver trenings\u0026oslash;kt. Og med det er m\u0026aring;lingene med p\u0026aring; \u0026aring; ruste deg til \u0026aring; sl\u0026aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026aring;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally XC200 er en rimelig l\u0026oslash;sning for \u0026aring; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026oslash;yder. Med XC200 f\u0026aring;r du et system med dobbel\u0026nbsp;sensor som m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh\u0026oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026aring;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026aring; t\u0026aring;le bruk i \u0026aring;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 444\u0026nbsp;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026aring; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026oslash;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026oslash;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026oslash;yde: 13,5\u0026nbsp;mm\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD\u003c/p\u003e\n","id":"590163-1","gtin":"753759262846","articleNumber":"010-02388-04","images":[{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4774AA45D31880BBBFC8430B31C82F5F3B93BB678957E6931BAC9C135A01B0DD/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/500-300-0-png.Png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":500,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/7F9E43C648D8DC471EFE188E4CAB47CB9C28AEFB7FCF35DAAA649CCBC24A9D9F/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/464-300-0-png.Png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/37EA88300FC72F7506DA3BD3C187858B9E445C4405D91906D2AF5DE214D89AEA/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/464-300-0-png.Png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D34F3FE4B4C616EEB179BD29491775B3F8D8E3B9B793193B9F7B9C23B2DAF936/0465e2a5683e427cba676ec564116074/464-300-0-png.Png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9A7110637F2E91A439675BEBCAE73A85F5DC289884B7C27A107D175E6A92CC58/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/464-300-0-png.Png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5BF18C8D3F6B804A1F0B8C548E1A69B2F551855A4E83A07ED4C983EC0D7B39DF/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/464-300-0-png.Png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CE1B6AD66B3CF14F4109064CB2B4C5F5E4AA3F811A061A44410043588E224E32/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/464-300-0-png.Png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F46EE2FB0BF751DFD273868B84486C4C59463DD8976BAD660E1DDB3AF3C9BA62/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/464-300-0-png.Png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":9599.20,"priceWithVat":11999.00000000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"11 999 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":11999.00000000,"formattedPrice":"11 999 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"f336a508-31d3-474d-9060-8b019d699239","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590163","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD kompatibel","price":"11 999,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262846"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","wished":false}}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003eGarmin Rally XC200 Wattpedaler\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSykle overalt, fra grusvei til fjell, og f\u0026aring; p\u0026aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026aring;leren med dobbel\u0026nbsp;sensor gir deg p\u0026aring;litelige avlesninger og er enkel \u0026aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026oslash;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026aring; dypere inn i resultatene dine ved \u0026aring; m\u0026aring;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026aring; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026oslash;nsker \u0026aring; buke pedalene p\u0026aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,\u0026nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser\u0026nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026oslash;ml\u0026oslash;st designet for \u0026aring; enkelt kunne\u0026nbsp;flyttes\u0026nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026aring; hvilken som helst sykkel.\u0026nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026nbsp;det mest p\u0026aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026aring;r p\u0026aring;litelige og n\u0026oslash;yaktige data p\u0026aring; hver trenings\u0026oslash;kt. Og med det er m\u0026aring;lingene med p\u0026aring; \u0026aring; ruste deg til \u0026aring; sl\u0026aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026aring;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally XC200 er en rimelig l\u0026oslash;sning for \u0026aring; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026oslash;yder. Med XC200 f\u0026aring;r du et system med dobbel\u0026nbsp;sensor som m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh\u0026oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026aring;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026aring; t\u0026aring;le bruk i \u0026aring;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 444\u0026nbsp;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026aring; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026oslash;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026oslash;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026oslash;yde: 13,5\u0026nbsp;mm\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD\u003c/p\u003e\n","id":"590163-1","gtin":"753759262846","articleNumber":"010-02388-04","images":[{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4774AA45D31880BBBFC8430B31C82F5F3B93BB678957E6931BAC9C135A01B0DD/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/500-300-0-png.Png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":500,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/7F9E43C648D8DC471EFE188E4CAB47CB9C28AEFB7FCF35DAAA649CCBC24A9D9F/98416df2c7af48b28cbfddb1372b0e15/464-300-0-png.Png/media/3d8a3a58824048f7ab54ba8fd4031953/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/37EA88300FC72F7506DA3BD3C187858B9E445C4405D91906D2AF5DE214D89AEA/af7e606986c4487baee08c5231ec44a7/464-300-0-png.Png/media/38c47ff615bf4efba3c8ef13d40f2e7e/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D34F3FE4B4C616EEB179BD29491775B3F8D8E3B9B793193B9F7B9C23B2DAF936/0465e2a5683e427cba676ec564116074/464-300-0-png.Png/media/3911438f53dd4583a02d782b42291883/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9A7110637F2E91A439675BEBCAE73A85F5DC289884B7C27A107D175E6A92CC58/360f595deb9041f7b4d30b66098ee6dd/464-300-0-png.Png/media/3adc0270f76e4f81a045e49f1ad4a7d4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5BF18C8D3F6B804A1F0B8C548E1A69B2F551855A4E83A07ED4C983EC0D7B39DF/281cbe118029496a9faef39a89d7b600/464-300-0-png.Png/media/b8f51bb1189f4987aa0796f8c1252bb4/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CE1B6AD66B3CF14F4109064CB2B4C5F5E4AA3F811A061A44410043588E224E32/1a14664b297f4108a5c1d7d7aa18d5dd/464-300-0-png.Png/media/889c5912f73f4694b97d79975c10c191/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F46EE2FB0BF751DFD273868B84486C4C59463DD8976BAD660E1DDB3AF3C9BA62/f1cc884e58b5434aa81393d79ecb8ff4/464-300-0-png.Png/media/c3c7c50ebe80454c918fbad67b52e435/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":9599.20,"priceWithVat":11999.00000000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"11 999 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":11999.00000000,"formattedPrice":"11 999 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"f336a508-31d3-474d-9060-8b019d699239","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590163","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD kompatibel","price":"11 999,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262846"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD kompatibel","wished":false},"border":false}

Garmin

Garmin Rally XC200 Wattpedaler

Garmin Rally XC200 Wattpedaler

<h3>Garmin Rally XC200 Wattpedaler</h3> <p>Sykle overalt, fra grusvei til fjell, og f&aring; p&aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm&aring;leren med dobbel&nbsp;sensor gir deg p&aring;litelige avlesninger og er enkel &aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj&oslash;.<br /> <br /> - Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser<br /> - Installeres p&aring; samme m&aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel<br /> - G&aring; dypere inn i resultatene dine ved &aring; m&aring;le total watt og pedalfrekvens</p> <p><strong>S&aring; hva er nytt?</strong><br /> - nytt, forbedret og oppgradert batterilokk<br /> - mulighet for &aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. &oslash;nsker &aring; buke pedalene p&aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,&nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser&nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)<br /> - parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth<br /> <br /> Dine neste wattbevegelser starter p&aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s&oslash;ml&oslash;st designet for &aring; enkelt kunne&nbsp;flyttes&nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg &aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p&aring; hvilken som helst sykkel.&nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m&aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h&oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.<br /> <br /> <strong>Forbedre prestasjonene dine</strong><br /> N&aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt&nbsp;det mest p&aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm&aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f&aring;r p&aring;litelige og n&oslash;yaktige data p&aring; hver trenings&oslash;kt. Og med det er m&aring;lingene med p&aring; &aring; ruste deg til &aring; sl&aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt<br /> <br /> <strong>Kom deg opp til neste niv&aring;</strong><br /> Rally XC200 er en rimelig l&oslash;sning for &aring; motta wattdata og ta treningen til nye h&oslash;yder. Med XC200 f&aring;r du et system med dobbel&nbsp;sensor som m&aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h&oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.<br /> <br /> <strong>Enkel installasjon</strong><br /> Pedalene installeres p&aring; samme m&aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn &aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh&oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st&aring;l og pedalhus er testet og utviklet for &aring; t&aring;le bruk i &aring;revis.<br /> <br /> <strong>Spesifikasjoner:</strong><br /> Batteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)<br /> Vekt: 444&nbsp;g<br /> Batteriets levetid: opptil 120 timer<br /> Maks vekt p&aring; syklist: 105 kg<br /> N&oslash;yaktighet: +/- 1%<br /> Feltkalibrering: Ja<br /> Justerbart utl&oslash;sertrekk: Ja<br /> Kommunikasjon: ANT+ og bluetooth<br /> Byggh&oslash;yde: 13,5&nbsp;mm&nbsp;<br /> Q factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)<br /> Cleats/klosser: SHIMANO SPD</p>

11 999 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eGarmin Rally XC200 Wattpedaler\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSykle overalt, fra grusvei til fjell, og f\u0026aring; p\u0026aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026aring;leren med dobbel\u0026nbsp;sensor gir deg p\u0026aring;litelige avlesninger og er enkel \u0026aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026oslash;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026aring; dypere inn i resultatene dine ved \u0026aring; m\u0026aring;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026aring; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026oslash;nsker \u0026aring; buke pedalene p\u0026aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,\u0026nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser\u0026nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026oslash;ml\u0026oslash;st designet for \u0026aring; enkelt kunne\u0026nbsp;flyttes\u0026nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026aring; hvilken som helst sykkel.\u0026nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026nbsp;det mest p\u0026aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026aring;r p\u0026aring;litelige og n\u0026oslash;yaktige data p\u0026aring; hver trenings\u0026oslash;kt. Og med det er m\u0026aring;lingene med p\u0026aring; \u0026aring; ruste deg til \u0026aring; sl\u0026aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026aring;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally XC200 er en rimelig l\u0026oslash;sning for \u0026aring; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026oslash;yder. Med XC200 f\u0026aring;r du et system med dobbel\u0026nbsp;sensor som m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh\u0026oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026aring;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026aring; t\u0026aring;le bruk i \u0026aring;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 444\u0026nbsp;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026aring; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026oslash;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026oslash;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026oslash;yde: 13,5\u0026nbsp;mm\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590163","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD kompatibel","price":"11 999,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262846"}},"hasVariants":false}
{"description":{"value":"\u003ch3\u003eGarmin Rally XC200 Wattpedaler\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSykle overalt, fra grusvei til fjell, og f\u0026aring; p\u0026aring;litelige wattdata underveis. Rally XC200 er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026aring;leren med dobbel\u0026nbsp;sensor gir deg p\u0026aring;litelige avlesninger og er enkel \u0026aring; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026oslash;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026aring; dypere inn i resultatene dine ved \u0026aring; m\u0026aring;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026aring; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026aring; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026oslash;nsker \u0026aring; buke pedalene p\u0026aring; landeveissykkelen i stedet for terrengsykkelen, og omvendt,\u0026nbsp;med LOOK KEO + Shimano SPD-SL klosser\u0026nbsp;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026aring; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026oslash;ml\u0026oslash;st designet for \u0026aring; enkelt kunne\u0026nbsp;flyttes\u0026nbsp;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026aring; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026aring; hvilken som helst sykkel.\u0026nbsp;Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026aring;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026nbsp;det mest p\u0026aring;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026aring;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026aring;r p\u0026aring;litelige og n\u0026oslash;yaktige data p\u0026aring; hver trenings\u0026oslash;kt. Og med det er m\u0026aring;lingene med p\u0026aring; \u0026aring; ruste deg til \u0026aring; sl\u0026aring; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026aring;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally XC200 er en rimelig l\u0026oslash;sning for \u0026aring; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026oslash;yder. Med XC200 f\u0026aring;r du et system med dobbel\u0026nbsp;sensor som m\u0026aring;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026oslash;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026aring; samme m\u0026aring;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026aring; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede stabelh\u0026oslash;yden gir bedre svingklarng og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026aring;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026aring; t\u0026aring;le bruk i \u0026aring;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 444\u0026nbsp;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026aring; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026oslash;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026oslash;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026oslash;yde: 13,5\u0026nbsp;mm\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skive)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Rally XC200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590163","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/terreng/wattmaler/wattmalere/garmin-rally-xc200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/95CCEEAE8FD7F155BEEE58A7E4B88CB39B11EE53526198D433864C0CFA1CBE75/933f7559b7894f60a3a61f5cc0cf73f9/png/media/cc453b73e341467da1ddc5509e1300dd/79772_Garmin_Garmin_Rally_XC200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD kompatibel","price":"11 999,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262846"}},"hasVariants":false}