LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE

15.07.2022

Lufting av hydrauliske SRAM bremser med Bleeding Edge

I denne guiden går vi igjennom hvordan man lufter SRAM sine hydrauliske skivebremser med Bleeding Edge teknologi. 

Ved lufting av hydrauliske SRAM bremser med Bleeding Edge er det viktig at en benytter riktig DOT-olje. Benytter man her feil olje som for eksempel mineralolje vil man skade pakninger og ødelegge bremsene. Det er også viktig at man aldri blander DOT-olje og mineralolje i luftesettene, da dette også fører til ødelagte bremser.

Dette trenger du:


Vi anbefaler også bruk av mekkestativ, da dette gjør jobben enklere og mer ergonomisk. Mekkestativ er praktisk ved alt vedlikehold og reparasjon på sykkel. Til utvalget av mekkestativ.

OBS! DOT-olje er etsende og irriterer både hud og øyne ved kontakt. Les datablad før bruk. Får man olje på komponenter er det viktig at man tørker bort DOT-oljen så raskt som mulig med papir eller klut for å unngå skader.

Klargjøring før lufting

Bremsehåndtak flatt styre:

 1. Har bremsehendel justering av kontaktpunkt skrus denne helt tilbake mot pilen til den stopper.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-01.jpg
 2. Mål rekkevidden på bremsehendelen. Denne skal være mellom 75mm og 85mm fra senter styre og til tuppen av bremsehendel. Ved behov, juster posisjon via den verktøysfrie justeringsskruen på bremsehendel eller på innsiden av bremsehendel med en unbrako som enkelte SRAM-bremser har.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-03.jpg


For bremsehendel på bukkestyre som har justering av kontaktpunkt:

 1. Skru justering tillbake mot klokken til den stopper med en unbrako. Bruk en klut rundt hendel for å unngå eventuelt søk av DOT-olje. 


Videre klargjøring av sykkel og brems før lufting:

 1. Fjern hjulet fra sykkel
 2. Press stempel i bremsekaliper tilbake. Dette for å få plass til luftekloss senere. Her er det fint å bruke for eksempel Park Tool PP-1.2 Bremsekalipperverktøy
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-04.jpg
 3. Demonter bremsekaliper fra sykkel slik at kaliper og slange henger fritt. Man vil da få en bedre posisjon av bremsekaliper og flyt for DOT-oljen når man lufter.
 4. Demonter bremseklossene ved å fjerne splinten (dersom dine bremser har dette) og bremseklossbolten. Bruk tang for å demontere splinten og unbrako 2.5mm for å demontere bremseklossbolt. Bremseklossene kan nå presses ut av bremsekaliper.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-05.jpg
 5. Installer lufteklossen fra luftesett i bremsekaliper.


Klargjøring av luftesett før lufting:

 1. Installer slange som har gjenger i begge ender på sprøyte og fyll sprøyten 75% med DOT-olje.
 2. Installer bleeding edge slangen på den andre sprøyten i luftesettet. Fyll sprøyten 33% med DOT-olje.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-06.jpg
 3. Fjerne luft fra sprøyte:
  1. Snu sprøyte opp ned
  2. Trekk tilbake DOT-olje som ligger i slangen med sprøyte-håndtaket.
  3. Press ut luft fra sprøyten til hele slangen er fylt med DOT-Olje. Her er det veldig greit å ha en klut eller papir rundt tuppen av sprøyten.
  4. Fest til slutt klipset på sprøyte-slangen slik at denne er stengt.
  5. Repeter punkt 3.1-3.4 over på den andre sprøyten.
 4. Skru ut lufteskruen på bremsehåndtaket med en Torx T10 nøkkel. Pass her på at o-ringen følger med lufteskruen ut.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-07.jpg
 5. Monter sprøyten med gjenger i bremsehendel. Skru den til med håndkraft.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-08.jpg
 6. Fjern gummipakning fra lufteporten på bremsekaliper.
 7. Bruk en 4mm unbrako til å åpne lufteporten i bremsekaliper forsiktig mot klokken. Når det kommer ut en dråpe DOT-olje skrus lufteporten veldig lett tilbake med klokken. Lufteporten er nå klar for lufting.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-09.jpg
 8. Monter sprøyten med Bleeding Edge. Bleeding Edge presses lett inn i lufteporten til den klikker på plass.
 9. Strips sprøyte lett fast til gaffel/ramme.
 10. Løsne klipsene som stenger slangen på begge sprøytene.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-10.jpg
 11. Skru Bleeding Edge mot klokken en runde.


Lufting av brems

 1. Press DOT-olje fra bremsehendel med sprøyten til det er ca. 25% med olje igjen i sprøyten.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-11.jpg
 2. Er DOT-oljen som kommer ut fra kaliper mørkere i fargen en den nye DOT-oljen må den erstattes.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-12.jpg
  1. Press igjennom ny olje fra bremsehendel til man ser det kommer ny og ren olje ut fra bremsekaliper.
  2. Lukk bleeding edge en runde med klokken for å stenge den og steng klips på slangen.
  3. Fjern sprøyten fra kaliper ved å trekke den bort fra kaliper og fyll den urene oljen i en egnet tett beholder. Leveres inn til ditt kommunale mottak for farlig avfall.
  4. Fyll sprøyten med ny olje, tilsvarende mengde som du hadde før du tømte sprøyten. Monter sprøyte med ny olje tilbake i bremsekaliper. Husk og åpne bleeding edge ved å skru en runde mot klokken når den er montert i bremsekaliper.
 3. Er DOT-oljen fra bremsekaliper ren kan man trekke tilbake olje med sprøyte montert i bremsehåndtaket. Vakuum som oppstår når man trekker tilbake vil dra ut eventuelle luftlommer fra bremsesystemet.
 4. Press på nytt tilbake DOT-olje fra sprøyten montert i bremsehåndtak til du har ca. 25% med olje igjen i sprøyten.
 5. Press bremsehendel inn 3 ganger.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-13.jpg
 6. Trekk tilbake DOT-olje med sprøyte montert i bremsehåndtaket. Repeter punkt 4, 5 og 6 til det ikke lenger kommer luftbobler ut fra bremsehåndtak.
 7. Det er viktig at man avslutter med punkt nummer 4 over. Avslutter man med punkt 6 vil man ha vakuum i bremsesystemet.


Demontere luftesett og klargjøring av bremser

 1. Lukk klips på slangen til begge sprøyter.
 2. Demonter sprøyte fra bremsehåndtaket, pass på at o-ringen som sitter på sprøyteslangen følger med.
 3. Bruk momentnøkkel å monter luftebolten med o-ring tilbake i bremsehåndtaket. Luftebolten skal strammes ha 1,5-1,75Nm.
  LUFTING AV HYDRAULISKE SRAM SKIVEBREMSER MED BLEEDING EDGE-14.jpg
 4. Benytt bremserens og tørk av til bremsehåndtaket er fri for DOT-olje.
 5. Juster tilbake kontaktpunktet for bremsehendel til dine preferanser.
 6. Lukk Bleeding Edge på sprøyten ved kaliper med å skru den med klokken til den stopper.
 7. Demonter sprøyten med bleeding edge fra bremsekaliper.
 8. Benytt momentnøkkel og skru fast lufteporten i bremsekaliper med 1,5-1,75Nm.
 9. Fjern luftekloss fra bremsekaliper.
 10. Benytt bremserens og tørk av bremsekaliper til den er fri for DOT-olje.
 11. Monter gummihette over lufteporten på bremsekaliper.
 12. Monter bremseklosser, bremsekloss bolt og splint.
 13. Monter bremsekaliper tilbake på sykkel.
 14. Monter hjul tilbake på sykkel.
 15. Press bremsehendel inn flere ganger til man oppnår ønsket bremsekraft.


Avslutning

Dersom bremseskiven subber i bremseklossene er dette et tegn på at bremsekaliper må sentreres eller at bremseskiven er skeiv. Sjekk gjerne ut vår egen guide eller video for dette tema. Du finner disse her:

 

 

_

MEKKEHJELPEN

Se mekkingen steg for steg i mekkeserien MEKKEHJELPEN på vår youtubekanal.

Vi oppdaterer fortløpende med nye mekkevideoer - abonnér og hold deg oppdatert! Gi oss en tommel opp og kommenter gjerne dersom du liker videone våre.

TIL KANALEN