HVORDAN LUFTE TEKTRO OG TRP HYDRAULISKE SKIVEBREMSER

05.08.2022

Lufting av hydrauliske skivebremser fra Tektro og TRP

I denne guiden går vi igjennom hvordan man lufter Tektro og TRP sine hydrauliske skivebremser til flatt styre og bukkestyre. Lufteprosessen på alle Tektro og TRP sine hydrauliske skivebremser er den samme. 

Ved lufting av hydrauliske skivebremse fra Tektro/TRP bremser er det viktig at en benytter riktig olje, i dette tilfellet mineralolje. Benytter man feil olje som for eksempel DOT-olje vil man skade pakninger og ødelegge bremsene. Det er også viktig at man aldri blander DOT-olje og mineralolje i luftesettene, da dette også fører til ødelagte bremser.

Dette trenger du:

Vi anbefaler også bruk av mekkestativ, da dette gjør jobben enklere og mer ergonomisk. Mekkestativ er praktisk ved alt vedlikehold og reparasjon på sykkel. Til utvalget av mekkestativ.

 

Klargjøring før lufting

 1. Fjern hjulet fra sykkelen.
 2. Juster sykkelen slik at bremsekabel fra bremsekaliper får en rett og mest mulig bratt "oppoverbakke" til bremsehåndtaket.
 3. Demonter bremseklossholderen med en 3mm unbrako og fjern bremseklossene.
 4. Press stempler tilbake i bremsekaliperen.

HVORDAN LUFTE TEKTRO OG TRP HYDRAULISKE SKIVEBREMSER-02.jpg

5. Monter luftekloss i bremsekaliperen og fest den med bremseklossholderen.

6. Juster bremsehåndtaket til lufteskruen er det høyeste punktet på reservoaret. Krever unbrako.  

Klargjøring av luftesett

 1. Har bremsekaliperen luftenippel benytter man kun gjenget endestykke på slangen ved bremsehåndtaket, mens man har åpen slange på sprøyten for kaliperen da slangen passer rett over nippel. Har bremsekaliperen luftebolt må man benytte gjenget endestykke også på sprøyteslangen som festes i kaliper (Endestykker medfølger i luftesett). Anbefaler å lime endestykke i slangen med superlim for å unngå unødig søl av mineralolje.
 2. Fyll sprøyten 3/4 med mineralolje.
 3. Snu sprøyten opp ned og trekk tilbake olje fra slangen, press så ut all luft fra sprøyten (Bruk her gjerne en klut eller papir rundt enden på slangen for å unngå søl når man presser ut luft fra sprøyte og slange).
 4. Skru opp lufteskruen på bremsekaliper med en Torx T15 nøkkel.
 5. Monter sprøyte for hånd (dersom man benytter gjenget endestykke skal man stoppe når man kjenner motstand)
 6. Fest sprøyten til bremseslangen med en strips.
 7. Skru opp lufteskruen på bremsehåndtaket med en Torx T15 nøkkel, pass her på at pakninger følger med ut.
 8. Installer slangen med gjenget endestykke for hånd på bremsehåndtaket og stopp når man kjenner motstand.

HVORDAN LUFTE TEKTRO OG TRP HYDRAULISKE SKIVEBREMSER-03.jpg
9. Monter pose over enden på slangen og fest den med strips.

Lufting av brems

Hvordan lufte Tektro og TRP hydrauliske skivebremser.jpg
1. Press olje gjennom bremsesystemet fra bremsekaliperen med sprøyten til den er nesten tom. Se på slutten at det ikke kommer mer luft ut ved bremsehåndtaket.
HVORDAN LUFTE TEKTRO OG TRP HYDRAULISKE SKIVEBREMSER-05.jpg
2. Benytt klips på slangen ved bremsehåndtaket. Dette for å unngå at det renner ut for mye olje fra bremsekaliper ved demontering av sprøyten. 
3. Fjern eller klipp av stripset og demonter sprøyte fra bremseslangen ved bremsekaliper. 
4. Demonter sprøyten fra bremsekaliper.
5. Monter luftebolten. Sjekk manualen for dine Tektro eller TRP bremser for hvilket moment denne skal strammes med. De aller fleste Tektro og TRP bremsene skal lufteskrue og bolt strammes maksimalt med 0,6 newtonmeter.
6. Demonter klips fra slangen ved bremsehåndtaket.
7. Knips på bremseslangen fra bremsekaliper og opp til bremsehåndtaket for å få ut eventuelle luftlommer.
8. Pump bremsehendel ca. 15 ganger for å se om det kommer luftlommer ut fra bremsesystemet. Det kommer nødvendigvis ikke noe luft under denne prosedyren om alt av luft allerede er borte. 

Klargjøre brems til bruk

 1. Fjern posen fra enden på slange ved bremsehåndtaket og demonter slangen fra bremsehåndtak.
 2. Monter lufteskrue, sjekk at pakningen følger med. Pass på å ikke stram lufteskruen i bremsehåndtaket mer en 0.6 newtonmeter.
 3. Test om bremsen har fått kraft. Den skal føles fast når man presser inn bremsehendel. Har man ikke bremsekraft, repeteres lufteprosessen. 
 4. Spray bremsehåndtaket med bremserens eller alkohol for å fjerne eventuell oljesøl. Tørk av med en ren klut eller papir.
 5. Skru ut bremseklossholderen fra bremsekaliper og fjern lufteklossen.
 6. Rens bremsekaliperen med bremserens eller alkohol. Tørk av med en ren klut eller papir.
 7. Monter bremseklosser tilbake i bremsekaliper. Fest med bremseklossholderen.
 8. Juster bremsehåndtaket til ønsket vinkel. 
 9. Monter hjulet tilbake på sykkel.
 10. Press inn bremsehendel flere ganger slik at stempel sentrerer seg i bremsekaliper.

 

Avslutning

Før man setter seg på sykkelen for en sykkeltur, anbefaler vi at du renser luftesettet godt med bremserens eller alkohol.

Dersom bremseskiven subber i bremseklossene er dette et tegn på at bremsekaliper må sentreres eller at bremseskiven er skeiv. Sjekk gjerne ut guiden og videoen vår for dette tema. Du finner disse her:

 

-

MEKKEHJELPEN

Se mekkingen steg for steg i mekkeserien MEKKEHJELPEN på vår youtubekanal.

Vi oppdaterer fortløpende med nye mekkevideoer - abonnér og hold deg oppdatert! Gi oss en tommel opp og kommenter gjerne dersom du liker videone våre.

TIL KANALEN