{"images":[{"src":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","hdSrc":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","originalSrc":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","thumbnailSrc":"/storage/5B5BEDDF6B2D5A4642FBD45044D10B06D90562D8EF377C704C476D81BCADD466/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/250-250-0-png.Png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","articleNumber":"591679-1"},{"src":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","hdSrc":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","originalSrc":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","thumbnailSrc":"/storage/0669C57EFDB4BB29B57356E35CB410BE33FAC9DB4785435D8D28E5CFC72454DF/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/250-250-0-png.Png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","articleNumber":"591679-1"},{"src":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","hdSrc":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","originalSrc":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","thumbnailSrc":"/storage/14CE7BE39C81C1E93093469FCB912F76B94820E005E8F4AF78E20FC70D6D224E/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/250-250-0-png.Png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","articleNumber":"591679-1"},{"src":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","hdSrc":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","originalSrc":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","thumbnailSrc":"/storage/3BE1A056499FCF124A5DD4E3A92AFA01178FDC2853092D03CA3D106EB34CBF50/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/250-250-0-png.Png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","articleNumber":"591679-1"},{"src":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","hdSrc":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","originalSrc":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","thumbnailSrc":"/storage/5B5BEDDF6B2D5A4642FBD45044D10B06D90562D8EF377C704C476D81BCADD466/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/250-250-0-png.Png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","articleNumber":"591679-2"},{"src":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","hdSrc":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","originalSrc":"/storage/D6D76110D72B9922A375C6241D2CDA15E00AE767C0A3D4CE8E9E62F73F2C282A/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","thumbnailSrc":"/storage/0669C57EFDB4BB29B57356E35CB410BE33FAC9DB4785435D8D28E5CFC72454DF/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/250-250-0-png.Png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","articleNumber":"591679-2"},{"src":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","hdSrc":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","originalSrc":"/storage/0A3DB4DF8D00339C181C9F5FB50AD9DADC1DDF8C745F88FE47B8C5A3D0FC9C7D/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","thumbnailSrc":"/storage/14CE7BE39C81C1E93093469FCB912F76B94820E005E8F4AF78E20FC70D6D224E/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/250-250-0-png.Png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","articleNumber":"591679-2"},{"src":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","alt":"18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","hdSrc":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","originalSrc":"/storage/B32D4D14D55ECF5C77E7BEEB4B0129CA11FF2A82CD4C5891E6E900001A46405C/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","thumbnailSrc":"/storage/3BE1A056499FCF124A5DD4E3A92AFA01178FDC2853092D03CA3D106EB34CBF50/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/250-250-0-png.Png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","articleNumber":"591679-2"}]}
45N_blue.png

45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021

{"id":"","gtin":"","gtins":{"591679-1":"708752331457","591679-2":"708752331471"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"","visualArticleNumbers":{"591679-1":"GL6458","591679-2":"GL6459"},"initialSelectVariantId":""}
{"prices":[{"articleNumber":"591679-1","price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"599 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 749 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":749.0},{"articleNumber":"591679-2","price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"599 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 749 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":749.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"599,2 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"45NRTH","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003e45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eFarge: Svart\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u0026#160;\u003c/p\u003e\n","id":"591679-1","gtin":"708752331457","articleNumber":"GL6458","images":[{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4031C6D00E432D43A428AD9FA8131E12E124D88031CA0BFC592B0D5E2F57585C/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/300-300-0-png.Png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3540E8DC75BF61724D65D7BBB74C4F25F7CE0B8A8B974F75AAC299330BB5705E/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/300-300-0-png.Png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D79EA0BA6095766703C37FCBA42CAD65056C32D57A2A6ADDE102D12495328AE7/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/300-300-0-png.Png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/1BDD3D94B0D9E6050C7B2C73814FC092CF891C8B07814B44348644758448D546/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/300-300-0-png.Png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":599.2,"priceWithVat":749.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"749 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"9fde8968-4382-4433-9934-8d95cf184bef","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021?variant=GL6458","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 på lager","quantity":4.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelse Hansker","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelse Hansker","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591679-1","articleNumber":"GL6458","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":3,"inStock":true,"stockStatusDescription":"3 på lager","variantId":"591679-2","articleNumber":"GL6459","disabled":false}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","brand":"45NRTH","productId":"591679","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021","imageUrl":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","price":"749,00","currency":"NOK","inStock":"4 på lager","category":"Sykkelhansker til vinterbruk","gtin":"708752331457"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\n\n45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\n\nHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\n\nDetaljer:\n\n\n\tFarge: Svart\n\tMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\n\tVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\n\tSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\n\tSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\n\n\n\u0026#160;\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 på lager","quantity":4.0},"stockStatuses":{"591679-1":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"591679-2":{"inStock":true,"description":"3 på lager","quantity":3.0}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"45NRTH","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003e45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eFarge: Svart\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u0026#160;\u003c/p\u003e\n","id":"591679-1","gtin":"708752331457","articleNumber":"GL6458","images":[{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4031C6D00E432D43A428AD9FA8131E12E124D88031CA0BFC592B0D5E2F57585C/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/300-300-0-png.Png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3540E8DC75BF61724D65D7BBB74C4F25F7CE0B8A8B974F75AAC299330BB5705E/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/300-300-0-png.Png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D79EA0BA6095766703C37FCBA42CAD65056C32D57A2A6ADDE102D12495328AE7/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/300-300-0-png.Png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/1BDD3D94B0D9E6050C7B2C73814FC092CF891C8B07814B44348644758448D546/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/300-300-0-png.Png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":599.2,"priceWithVat":749.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"749 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"9fde8968-4382-4433-9934-8d95cf184bef","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021?variant=GL6458","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 på lager","quantity":4.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelse Hansker","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelse Hansker","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591679-1","articleNumber":"GL6458","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":3,"inStock":true,"stockStatusDescription":"3 på lager","variantId":"591679-2","articleNumber":"GL6459","disabled":false}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","brand":"45NRTH","productId":"591679","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021","imageUrl":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","price":"749,00","currency":"NOK","inStock":"4 på lager","category":"Sykkelhansker til vinterbruk","gtin":"708752331457"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\n\n45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\n\nHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\n\nDetaljer:\n\n\n\tFarge: Svart\n\tMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\n\tVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\n\tSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\n\tSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\n\n\n\u0026#160;\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false}}
{"product":{"brand":"45NRTH","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch3\u003e45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eFarge: Svart\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u0026#160;\u003c/p\u003e\n","id":"591679-1","gtin":"708752331457","articleNumber":"GL6458","images":[{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4031C6D00E432D43A428AD9FA8131E12E124D88031CA0BFC592B0D5E2F57585C/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/300-300-0-png.Png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3540E8DC75BF61724D65D7BBB74C4F25F7CE0B8A8B974F75AAC299330BB5705E/1f8a0888d01b4b8d86f5379132841d38/300-300-0-png.Png/media/510ebe345ce644ae9131dacf9af1db0c/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_2.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D79EA0BA6095766703C37FCBA42CAD65056C32D57A2A6ADDE102D12495328AE7/3c34d10752ad46d3af66127ff7b5e00c/300-300-0-png.Png/media/f7db8de1d0004d4ea0cd00e15a457772/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_3.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/1BDD3D94B0D9E6050C7B2C73814FC092CF891C8B07814B44348644758448D546/393318bd04cf4af9950cf611c2b41af2/300-300-0-png.Png/media/fd35ea52727f41929e4705686edacb0f/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_4.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":599.2,"priceWithVat":749.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"749 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":749.0,"formattedPrice":"749 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"9fde8968-4382-4433-9934-8d95cf184bef","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021?variant=GL6458","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 på lager","quantity":4.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelse Hansker","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelse Hansker","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591679-1","articleNumber":"GL6458","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":3,"inStock":true,"stockStatusDescription":"3 på lager","variantId":"591679-2","articleNumber":"GL6459","disabled":false}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","brand":"45NRTH","productId":"591679","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021","imageUrl":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","price":"749,00","currency":"NOK","inStock":"4 på lager","category":"Sykkelhansker til vinterbruk","gtin":"708752331457"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\n\n45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\n\nHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\n\nDetaljer:\n\n\n\tFarge: Svart\n\tMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\n\tVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\n\tSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\n\tSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\n\n\n\u0026#160;\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false},"border":false}

45NRTH

45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021

45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021

<h3>45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021</h3> <p>45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet&#160;for &#229; t&#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p&#229; innerf&#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst&#248;tende med pustende membran.</p> <p>Hanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn&#248;ring, for &#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Farge: Svart</li> <li>Materiale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha</li> <li>Vinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)</li> <li>St&#248;rrelser XS til XXL.&#160;</li> <li>St&#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11</li> </ul> <p>&#160;</p>

749 kr

45NRTH

45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021

45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021

<h3>45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021</h3> <p>45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet&#160;for &#229; t&#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p&#229; innerf&#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst&#248;tende med pustende membran.</p> <p>Hanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn&#248;ring, for &#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Farge: Svart</li> <li>Materiale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha</li> <li>Vinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)</li> <li>St&#248;rrelser XS til XXL.&#160;</li> <li>St&#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11</li> </ul> <p>&#160;</p>

749 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003ch3\u003e45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eFarge: Svart\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u0026#160;\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"8a552522-9f44-48f6-9e51-e783d150df17","text":{"value":"\u003cp\u003e45NRTH er oppbygd av behov og kunnskap p\u0026aring; verdensbasis. Utvalget produkter leverer komfort og kontroll gjennom avansert teknisk design og effektiv bruk av materialer. 45NRTH sitt team har ekstremt mange mil p\u0026aring; bakken under kalde forhold og vet akkurat hva som trengs av produktet.\u003c/p\u003e\n"},"title":"45NRTH","image":{"alt":"45N_blue.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":380,"width":700,"height":133},{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromBreakpoint":"large","width":700,"height":133},{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":700,"height":133},{"url":"/storage/27A7A233138500B78BADC9D0C9CE3D25C1B2B8F9B424110948CC78E2A1DC9535/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/500-95-0-png.Png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":0,"width":500,"height":95}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"45N_blue.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E54CE7847E67870D961320BD35D77CBE605AA95B43B0075A7A7B80E98E5F0538/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/168-32-0-png.Png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":0,"width":168,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{"value":""},"url":"/manufacturers/45nrth","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","brand":"45NRTH","productId":"591679","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021","imageUrl":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","price":"749,00","currency":"NOK","inStock":"4 på lager","category":"Sykkelhansker til vinterbruk","gtin":"708752331457"}},"hasVariants":true}
{"description":{"value":"\u003ch3\u003e45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e45NRTH Sturmfist kommer med en smart 4-fingers konstruksjon. Hanskene fra 45NRTH er designet\u0026#160;for \u0026#229; t\u0026#229;le kalde dager, og kommer med Polartec Alpha isolering, Aerogel isolasjon og 100 % merinoull p\u0026#229; innerf\u0026#246;r. I gripeflaten er det vannavvisende skinn, og hanskene er vind og vann avst\u0026#248;tende med pustende membran.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eHanskene kommer med ekstra lang ytterkonstruksjon med sn\u0026#248;ring, for \u0026#229; enkelt trekke over jakkermen. Disse hanskene er perfekt for deg som fryser om vinteren, og kommer med god komfort og en teknisk utforming. Hanskene passer kaldere dager ned mot -18 grader.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eFarge: Svart\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMateriale: Aerogel, Merionull, Skinn og Polartec Alpha\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eVinterhanske for temperaturer ned mot -18 grader\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser XS til XXL.\u0026#160;\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSt\u0026#248;rrelser: XS = 6, S= 7, M= 8, L= 9, XL = 10 og XXL = 11\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u0026#160;\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"8a552522-9f44-48f6-9e51-e783d150df17","text":{"value":"\u003cp\u003e45NRTH er oppbygd av behov og kunnskap p\u0026aring; verdensbasis. Utvalget produkter leverer komfort og kontroll gjennom avansert teknisk design og effektiv bruk av materialer. 45NRTH sitt team har ekstremt mange mil p\u0026aring; bakken under kalde forhold og vet akkurat hva som trengs av produktet.\u003c/p\u003e\n"},"title":"45NRTH","image":{"alt":"45N_blue.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":380,"width":700,"height":133},{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromBreakpoint":"large","width":700,"height":133},{"url":"/storage/9AAE55E8C419BE703E02885D9BE6C014CB60FEBA29146FD492E490C3EF919E9C/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":700,"height":133},{"url":"/storage/27A7A233138500B78BADC9D0C9CE3D25C1B2B8F9B424110948CC78E2A1DC9535/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/500-95-0-png.Png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":0,"width":500,"height":95}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"45N_blue.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E54CE7847E67870D961320BD35D77CBE605AA95B43B0075A7A7B80E98E5F0538/23509405803a41b99298866a1a31a6f2/168-32-0-png.Png/media/859f328eb74149ab8358d3fd3b25279f/45N_blue.png","fromWidth":0,"width":168,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{"value":""},"url":"/manufacturers/45nrth","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"45NRTH Sturmfist 4-Finger Vinterhansker 2021","brand":"45NRTH","productId":"591679","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/tilbehor/hansker/vinterhansker/45nrth-sturmfist-4-finger-vinterhansker-2021","imageUrl":"/storage/6AEE7468CB55A239E30F0C064C13C9B0292E6147691A1E5D24478F0954A9BB72/e8b144b2ad584e528d42dcc9e5df9c0e/png/media/4558d697e7ff4d299f7c3733ca06775a/18091_45NRTH_45NRTH_Sturmfist_4-Finger_Vinterhansk_1.png","price":"749,00","currency":"NOK","inStock":"4 på lager","category":"Sykkelhansker til vinterbruk","gtin":"708752331457"}},"hasVariants":true}