{"images":[{"src":"/storage/FD0B164D8F52F08602670C3F0636E30F7E634AC03626B2A1E39532A67F104461/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/960-1200-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/92A05AE318D4512F46BB849B2B59A37401BC23E38CEC3D6EEA3208E2D9B5A3D7/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/1600-2000-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/857ED6A5D9E7C96FE4F560B74464566B3AAB5CE0C319D3786A0A64BD38389A13/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/200-250-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/4FE1D96213DEC550E099581D84EC4636824385D06C3B673B02C5E93277369F6A/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/960-1200-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/2D7968F371A987A53AC202F6716FB72E406E3E12A960C2F888980F8C36536B6B/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/1600-2000-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/A8CDA4AC769ADA9FBD275CCEBA85B33226D59505397413E989C6EB9296F661DC/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/A0AF2E9E5EEAEFC552D30618B77648608667D5F4728B32B845E68EC4AC9CD5D0/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/200-250-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/2BBFE161D4F845FD8621E0E08DFE6C79BDCD1E0A1E7764514B1A422D9908D360/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/1200-1134-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/5117653F61CFBD916F7D31C5D329DCA080FB8939BAC3833168F7432ECE223FB7/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/2000-1889-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg","originalSrc":"/storage/764B55ED7419BEF77E06DD3549D3E35815594236A491D82F76BCCD6B5DDB2523/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/jpg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B99D557059BED8795CC3CC2624389B1B468D7B607E09582366407BF06E6F54F9/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/250-236-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg"},{"src":"/storage/2EDB7CCF0005003CB75F92B40C67C3A022AAC4C014EE794F34A9833C4CFE8B0E/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/960-1200-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/7C2E94FA4F73A32CA69C54C9E587D64C6986F080238BE672E80B6BC1D3177B50/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/1600-2000-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/F95ED3381D84DFDA48B1DDBCC0CBD63CCBCAA19798B8C186573B69EDBC59D757/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/43ACFD3D9EE683E402B688E851EED0B77E096568A33EF2450ED4FED5FB2797DE/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/200-250-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/932F88029F43089314A7445295195517796FC0FE7F78E549BCEEDDCC48512426/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/960-1200-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/E59A1ADF8D64BC44A54B136B38D2131226616600BB2F5717AFACDAE329AC76F3/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/1600-2000-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/E9AD479C63A006B995FD201FAFB5AD1BC664662E8A3E03A9AD48361F6B4DF80E/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/6992FC69EF779738251342F0FCFD0AC0E8FDC10103D0DDD5FD854987F401404A/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/200-250-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/342B3AEC7DB5AC872D4CD73987B0544AAFBF12C7BA43EFE23895E799F75CAB14/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/342B3AEC7DB5AC872D4CD73987B0544AAFBF12C7BA43EFE23895E799F75CAB14/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/342B3AEC7DB5AC872D4CD73987B0544AAFBF12C7BA43EFE23895E799F75CAB14/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/5CD2288AF3A184D6D9F5328276ED05923CE899A6E1FEC69F038C22DC0346BBBF/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/250-250-0-png.Png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/9622D0293F217C0119AD9B491E67308456641839518AB20B21FBB184619982EB/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/9622D0293F217C0119AD9B491E67308456641839518AB20B21FBB184619982EB/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/9622D0293F217C0119AD9B491E67308456641839518AB20B21FBB184619982EB/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/3FE481695F80D07643302DD89FC322FC6FC25BB840E8EB4BD044E251619C54D1/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/250-250-0-png.Png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"},{"src":"/storage/CCD6D6C4DD565D877CBD649886EB38FED2E0361776340BC84524D7A638D7BDE7/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","hdSrc":"/storage/CCD6D6C4DD565D877CBD649886EB38FED2E0361776340BC84524D7A638D7BDE7/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","originalSrc":"/storage/CCD6D6C4DD565D877CBD649886EB38FED2E0361776340BC84524D7A638D7BDE7/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","thumbnailSrc":"/storage/EEE72425F84CE3CDFF618E81AA788653511E8B7D2542369A124103D086AF8A42/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/250-250-0-png.Png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png"}]}
N2_Logo3 (1).png

NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner

{"id":"594297-1","gtin":"850024671690","gtins":{"594297-1":"850024671690"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"1690","visualArticleNumbers":{"594297-1":"1690"},"initialSelectVariantId":""}
Sitrus og skogsbær porsjoner
{"prices":[{"articleNumber":"594297-1","price":158.99900000,"formattedPrice":"159 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"138 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 159 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":159.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":158.99900000,"formattedPrice":"159 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"138,26 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"NeverSecond","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch2\u003eNeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIngen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr\u0026oslash;nn tr\u0026oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.\u0026nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern\u0026aelig;ring fra NeverSecond,\u0026nbsp;Science first Never Second!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eM\u0026aring;let til NeverSecond er \u0026aring; gi alle idrettsut\u0026oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for \u0026aring; oppn\u0026aring; dette,\u0026nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra\u0026nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p\u0026aring; alle ut\u0026oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet\u0026nbsp;til NeverSecond for \u0026aring; sikre de beste produktene p\u0026aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er en mild\u0026nbsp;smakstilsatt og pH-n\u0026oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er kun formulert med\u0026nbsp;det kroppen beh\u0026oslash;ver\u0026nbsp;for \u0026aring; yte p\u0026aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix\u0026nbsp;gir n\u0026oslash;yaktig 30 gram energi takket v\u0026aelig;re NeverSecond sin\u0026nbsp;AJ21-blanding,\u0026nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh\u0026oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s\u0026oslash;rger for at magen ikke f\u0026oslash;les full etterhvert som man fyller p\u0026aring; med n\u0026aelig;ring og at magen t\u0026oslash;mmes raskere.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePakkest\u0026oslash;rrelse: Seks stykk\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram poser\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eInnhold:\u0026nbsp;3 porsjoner\u0026nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner\u0026nbsp;med Skogsb\u0026aelig;r smak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eServeringsst\u0026oslash;rrelse: 32 gram\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIsotonisk, mild smak og lett for magen\u0026nbsp;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBruksanvisning:\u0026nbsp;Tilsett en\u0026nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl\u0026oslash;st\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAlle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eNeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut\u0026oslash;vere. For 2023 sykler AG2R\u0026nbsp;Citro\u0026euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern\u0026aelig;ring.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ciframe frameborder=\u00220\u0022 height=\u0022315\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs\u0022 title=\u0022YouTube video player\u0022 width=\u0022560\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e\u003c/p\u003e\n","id":"594297-1","gtin":"850024671690","articleNumber":"1690","images":[{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0BD2E6404EBD2952094D541EAFB87D4DA0A4159B0C56845BB97AEAC905AA2C1A/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/240-300-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69913AE3538ADD4AC3BDA06B8EB9FB3FC3E0CCE30A444D2E5771FFDFB4BDF0E8/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/240-300-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4172A3700FA7AE09F3FB26672EB0B2A1534807491789AA9425D20EEA90EB48CE/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/318-300-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg","fromWidth":0,"width":318,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/FB036657E45B726074E6EB4A44A54A29ABFBDBBCD85038D812775E3FBC90E4E5/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/240-300-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F5640DE7334A7897EDA6594568159AE27F14C2BA592D755B6176FABA446BD9DC/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/240-300-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6D0884825FC85A5F192B20716F1E208718DE8E69A6D191F35B2CF0A274F8EAD1/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/300-300-0-png.Png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/16C2AD91FAC808ED952C05CC034F83F365B30CF0C80AC6B398C3CB3EF02803CE/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/300-300-0-png.Png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A5DA11E09FE5CF2A3219BF063B5C8FDAAA583B7DDC7D01C6EBE15762CB574022/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/300-300-0-png.Png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":138.26,"priceWithVat":158.99900000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.150000},"formattedPrice":"159 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":158.99900000,"formattedPrice":"159 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"3b898876-a8d3-4006-8a60-127760f2102f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","brand":"NeverSecond","productId":"594297","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","imageUrl":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","description":"Sitrus og skogsb\u0026#230;r porsjoner","price":"159,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sportsdrikk","gtin":"850024671690"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","wished":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"stockStatuses":{"594297-1":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"NeverSecond","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch2\u003eNeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIngen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr\u0026oslash;nn tr\u0026oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.\u0026nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern\u0026aelig;ring fra NeverSecond,\u0026nbsp;Science first Never Second!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eM\u0026aring;let til NeverSecond er \u0026aring; gi alle idrettsut\u0026oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for \u0026aring; oppn\u0026aring; dette,\u0026nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra\u0026nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p\u0026aring; alle ut\u0026oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet\u0026nbsp;til NeverSecond for \u0026aring; sikre de beste produktene p\u0026aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er en mild\u0026nbsp;smakstilsatt og pH-n\u0026oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er kun formulert med\u0026nbsp;det kroppen beh\u0026oslash;ver\u0026nbsp;for \u0026aring; yte p\u0026aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix\u0026nbsp;gir n\u0026oslash;yaktig 30 gram energi takket v\u0026aelig;re NeverSecond sin\u0026nbsp;AJ21-blanding,\u0026nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh\u0026oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s\u0026oslash;rger for at magen ikke f\u0026oslash;les full etterhvert som man fyller p\u0026aring; med n\u0026aelig;ring og at magen t\u0026oslash;mmes raskere.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePakkest\u0026oslash;rrelse: Seks stykk\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram poser\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eInnhold:\u0026nbsp;3 porsjoner\u0026nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner\u0026nbsp;med Skogsb\u0026aelig;r smak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eServeringsst\u0026oslash;rrelse: 32 gram\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIsotonisk, mild smak og lett for magen\u0026nbsp;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBruksanvisning:\u0026nbsp;Tilsett en\u0026nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl\u0026oslash;st\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAlle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eNeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut\u0026oslash;vere. For 2023 sykler AG2R\u0026nbsp;Citro\u0026euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern\u0026aelig;ring.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ciframe frameborder=\u00220\u0022 height=\u0022315\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs\u0022 title=\u0022YouTube video player\u0022 width=\u0022560\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e\u003c/p\u003e\n","id":"594297-1","gtin":"850024671690","articleNumber":"1690","images":[{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0BD2E6404EBD2952094D541EAFB87D4DA0A4159B0C56845BB97AEAC905AA2C1A/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/240-300-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69913AE3538ADD4AC3BDA06B8EB9FB3FC3E0CCE30A444D2E5771FFDFB4BDF0E8/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/240-300-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4172A3700FA7AE09F3FB26672EB0B2A1534807491789AA9425D20EEA90EB48CE/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/318-300-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg","fromWidth":0,"width":318,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/FB036657E45B726074E6EB4A44A54A29ABFBDBBCD85038D812775E3FBC90E4E5/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/240-300-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F5640DE7334A7897EDA6594568159AE27F14C2BA592D755B6176FABA446BD9DC/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/240-300-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6D0884825FC85A5F192B20716F1E208718DE8E69A6D191F35B2CF0A274F8EAD1/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/300-300-0-png.Png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/16C2AD91FAC808ED952C05CC034F83F365B30CF0C80AC6B398C3CB3EF02803CE/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/300-300-0-png.Png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A5DA11E09FE5CF2A3219BF063B5C8FDAAA583B7DDC7D01C6EBE15762CB574022/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/300-300-0-png.Png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":138.26,"priceWithVat":158.99900000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.150000},"formattedPrice":"159 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":158.99900000,"formattedPrice":"159 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"3b898876-a8d3-4006-8a60-127760f2102f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","brand":"NeverSecond","productId":"594297","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","imageUrl":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","description":"Sitrus og skogsb\u0026#230;r porsjoner","price":"159,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sportsdrikk","gtin":"850024671690"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","wished":false}}
{"product":{"brand":"NeverSecond","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003ch2\u003eNeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIngen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr\u0026oslash;nn tr\u0026oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.\u0026nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern\u0026aelig;ring fra NeverSecond,\u0026nbsp;Science first Never Second!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eM\u0026aring;let til NeverSecond er \u0026aring; gi alle idrettsut\u0026oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for \u0026aring; oppn\u0026aring; dette,\u0026nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra\u0026nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p\u0026aring; alle ut\u0026oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet\u0026nbsp;til NeverSecond for \u0026aring; sikre de beste produktene p\u0026aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er en mild\u0026nbsp;smakstilsatt og pH-n\u0026oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er kun formulert med\u0026nbsp;det kroppen beh\u0026oslash;ver\u0026nbsp;for \u0026aring; yte p\u0026aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix\u0026nbsp;gir n\u0026oslash;yaktig 30 gram energi takket v\u0026aelig;re NeverSecond sin\u0026nbsp;AJ21-blanding,\u0026nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh\u0026oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s\u0026oslash;rger for at magen ikke f\u0026oslash;les full etterhvert som man fyller p\u0026aring; med n\u0026aelig;ring og at magen t\u0026oslash;mmes raskere.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePakkest\u0026oslash;rrelse: Seks stykk\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram poser\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eInnhold:\u0026nbsp;3 porsjoner\u0026nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner\u0026nbsp;med Skogsb\u0026aelig;r smak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eServeringsst\u0026oslash;rrelse: 32 gram\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIsotonisk, mild smak og lett for magen\u0026nbsp;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBruksanvisning:\u0026nbsp;Tilsett en\u0026nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl\u0026oslash;st\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAlle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eNeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut\u0026oslash;vere. For 2023 sykler AG2R\u0026nbsp;Citro\u0026euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern\u0026aelig;ring.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ciframe frameborder=\u00220\u0022 height=\u0022315\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs\u0022 title=\u0022YouTube video player\u0022 width=\u0022560\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e\u003c/p\u003e\n","id":"594297-1","gtin":"850024671690","articleNumber":"1690","images":[{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/0BD2E6404EBD2952094D541EAFB87D4DA0A4159B0C56845BB97AEAC905AA2C1A/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/240-300-0-png.Png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69913AE3538ADD4AC3BDA06B8EB9FB3FC3E0CCE30A444D2E5771FFDFB4BDF0E8/ad12f180e3284cb2bc522b17d985c7e6/240-300-0-png.Png/media/8d1d32a1d6af48dd8b82496e00212865/OXIfA_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4172A3700FA7AE09F3FB26672EB0B2A1534807491789AA9425D20EEA90EB48CE/27cc23c03ee349f29e79e953e8c982a4/318-300-0-jpg.Jpeg/media/09c9643694fd4e43b1531565f72d3863/0JsNJ_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.jpeg","fromWidth":0,"width":318,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/FB036657E45B726074E6EB4A44A54A29ABFBDBBCD85038D812775E3FBC90E4E5/a812fb32f563401c91b35a6b08822456/240-300-0-png.Png/media/d65f90cc45b244a29ee3a53014194a01/2Hs5E_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F5640DE7334A7897EDA6594568159AE27F14C2BA592D755B6176FABA446BD9DC/88a2361a90d84a48b15497b3c32d40ad/240-300-0-png.Png/media/8d83713356db41a8a18acf5b8180c88e/tpV3G_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":240,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6D0884825FC85A5F192B20716F1E208718DE8E69A6D191F35B2CF0A274F8EAD1/4ed4738208b04de29088b5a27474442d/300-300-0-png.Png/media/d5848c72efa2445f8b1f6bcae85c979d/PwgUy_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/16C2AD91FAC808ED952C05CC034F83F365B30CF0C80AC6B398C3CB3EF02803CE/741060e8673b453694f5e6612ce93ba3/300-300-0-png.Png/media/dec8f26730384303b7887ed08d256a8d/pkIgm_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A5DA11E09FE5CF2A3219BF063B5C8FDAAA583B7DDC7D01C6EBE15762CB574022/e6a24378b9204723aa406b66599ce051/300-300-0-png.Png/media/b13cfb1fc7704ab98dc726f9143c303d/jVCnu_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","fromWidth":0,"width":300,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":138.26,"priceWithVat":158.99900000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.150000},"formattedPrice":"159 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":158.99900000,"formattedPrice":"159 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"3b898876-a8d3-4006-8a60-127760f2102f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0000},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","brand":"NeverSecond","productId":"594297","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","imageUrl":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","description":"Sitrus og skogsb\u0026#230;r porsjoner","price":"159,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sportsdrikk","gtin":"850024671690"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Sitrus og skogsbær porsjoner","wished":false},"border":false}

NeverSecond

NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner

NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner

<h2>NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner</h2> <p>Ingen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr&oslash;nn tr&oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.&nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern&aelig;ring fra NeverSecond,&nbsp;Science first Never Second!</p> <p>M&aring;let til NeverSecond er &aring; gi alle idrettsut&oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for &aring; oppn&aring; dette,&nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra&nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p&aring; alle ut&oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet&nbsp;til NeverSecond for &aring; sikre de beste produktene p&aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.</p> <p>C30 Sport Drink Mix er en mild&nbsp;smakstilsatt og pH-n&oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.&nbsp;</p> <p>C30 Sport Drink Mix er kun formulert med&nbsp;det kroppen beh&oslash;ver&nbsp;for &aring; yte p&aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix&nbsp;gir n&oslash;yaktig 30 gram energi takket v&aelig;re NeverSecond sin&nbsp;AJ21-blanding,&nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh&oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s&oslash;rger for at magen ikke f&oslash;les full etterhvert som man fyller p&aring; med n&aelig;ring og at magen t&oslash;mmes raskere.</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Pakkest&oslash;rrelse: Seks stykk&nbsp;32&nbsp;gram poser</li> <li>Innhold:&nbsp;3 porsjoner&nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner&nbsp;med Skogsb&aelig;r smak</li> <li>Serveringsst&oslash;rrelse: 32 gram</li> <li>Isotonisk, mild smak og lett for magen&nbsp;</li> <li>Bruksanvisning:&nbsp;Tilsett en&nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl&oslash;st</li> </ul> <p>Alle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.</p> <p>NeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut&oslash;vere. For 2023 sykler AG2R&nbsp;Citro&euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern&aelig;ring.</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs" title="YouTube video player" width="560"></iframe></p>

159 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003ch2\u003eNeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIngen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr\u0026oslash;nn tr\u0026oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.\u0026nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern\u0026aelig;ring fra NeverSecond,\u0026nbsp;Science first Never Second!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eM\u0026aring;let til NeverSecond er \u0026aring; gi alle idrettsut\u0026oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for \u0026aring; oppn\u0026aring; dette,\u0026nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra\u0026nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p\u0026aring; alle ut\u0026oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet\u0026nbsp;til NeverSecond for \u0026aring; sikre de beste produktene p\u0026aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er en mild\u0026nbsp;smakstilsatt og pH-n\u0026oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er kun formulert med\u0026nbsp;det kroppen beh\u0026oslash;ver\u0026nbsp;for \u0026aring; yte p\u0026aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix\u0026nbsp;gir n\u0026oslash;yaktig 30 gram energi takket v\u0026aelig;re NeverSecond sin\u0026nbsp;AJ21-blanding,\u0026nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh\u0026oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s\u0026oslash;rger for at magen ikke f\u0026oslash;les full etterhvert som man fyller p\u0026aring; med n\u0026aelig;ring og at magen t\u0026oslash;mmes raskere.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePakkest\u0026oslash;rrelse: Seks stykk\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram poser\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eInnhold:\u0026nbsp;3 porsjoner\u0026nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner\u0026nbsp;med Skogsb\u0026aelig;r smak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eServeringsst\u0026oslash;rrelse: 32 gram\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIsotonisk, mild smak og lett for magen\u0026nbsp;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBruksanvisning:\u0026nbsp;Tilsett en\u0026nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl\u0026oslash;st\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAlle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eNeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut\u0026oslash;vere. For 2023 sykler AG2R\u0026nbsp;Citro\u0026euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern\u0026aelig;ring.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ciframe frameborder=\u00220\u0022 height=\u0022315\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs\u0022 title=\u0022YouTube video player\u0022 width=\u0022560\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"89eb92aa-3e70-4068-a68f-058d48813005","text":{"value":"\u003cp\u003eNeverSecond startet opp i 2020 av fire utholdenhetsut\u0026oslash;vere. Deres oppdrag er \u0026aring; bringe hverdagsatleten den samme ytelsen innen ern\u0026aelig;ring og guider som olympiske mestre og verdensmestre bruker. Med forskning n\u0026aring;r NeverSecond dette m\u0026aring;let. Bill, Asker, Loren og Zibi mener at dersom\u0026nbsp;noe ikke kan verifiseres gjennom forskning og flere studier, vil det heller ikke v\u0026aelig;re\u0026nbsp;i NeverSecond sitt sortiment. Alle NeverSecond produktene\u0026nbsp;er testet for hvor effektive\u0026nbsp;de er p\u0026aring; idrettsut\u0026oslash;vere, lagene og i laboratoriet for \u0026aring; sikre at produktene alltid er best. Alle NeverSecond produkter er fri for forbudte stoffer. Science First, NeverSecond.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLes mer om NeverSecond p\u0026aring; bloggen v\u0026aring;r\u0026nbsp;\u003ca href=\u0022https://sykkelkomponenter.prod.litium.site/artikler/nyheter/stor-stor-nyhet-i-sortimentet\u0022\u003e\u003cstrong\u003eher\u003c/strong\u003e\u003c/a\u003e.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"title":"NeverSecond","image":{"alt":"N2_Logo3 (1).png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A91C2F65F2F0296558834F1BF1DD162835E20B6168071A36FC3DA2973D46EB1A/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromBreakpoint":"large","width":997,"height":134},{"url":"/storage/A91C2F65F2F0296558834F1BF1DD162835E20B6168071A36FC3DA2973D46EB1A/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":997,"height":134},{"url":"/storage/E5D16C6C457B3AA1533C7B48ECD8A7DED42FD8335A80BEA59A60D39F356184F3/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/800-108-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":380,"width":800,"height":108},{"url":"/storage/1B4C6E6A6432F6144037E5148AEBB5A1164701DC8088F41CEC06BB7971151077/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/500-67-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":0,"width":500,"height":67}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"N2_Logo3 (1).png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8FD6643D0490D9CB40A474A4FA9459620E330B11A1112498822DF62974679D4D/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/238-32-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":0,"width":238,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/neversecond","showBottomSection":false},"nutritions":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eInnhold per 100 gram/ per porsjon\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eEnergi: 1595kJ, 375kcal / 511kJkJ, 120kcal\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eFett: 0 gram / 0 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKarbohydrater: 94\u0026nbsp;gram / 30\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e-av sukker: 37\u0026nbsp;gram / 12\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eProtein: 0 gram / 0 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSalt: 1,56\u0026nbsp;gram / 0,5\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eNatrium: 625mg / 200mg\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAllergener: Produsert i en fasilitet som ogs\u0026aring; behandler Melk, Soya, egg og kokosn\u0026oslash;tter.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","brand":"NeverSecond","productId":"594297","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","imageUrl":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","description":"Sitrus og skogsb\u0026#230;r porsjoner","price":"159,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sportsdrikk","gtin":"850024671690"}},"hasVariants":false}
{"description":{"value":"\u003ch2\u003eNeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIngen glemmer le Tour de France 2022, der Team Jumbo-Visma og EF Education Easypost herjet gjennom hele etapperittet. Med Magnus Cort Nielsen fra EF Education Easypost i brudd etter brudd, Jumbo-Visma ryttere Wout Van Aert i gr\u0026oslash;nn tr\u0026oslash;ye og Jonas Vingegaard i gult.\u0026nbsp;En ting alle disse rytterene hadde til felles var ern\u0026aelig;ring fra NeverSecond,\u0026nbsp;Science first Never Second!\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eM\u0026aring;let til NeverSecond er \u0026aring; gi alle idrettsut\u0026oslash;vere de samme produktene som verdens- og olympiske mestre. NeverSecond utnytter vitenskapen for \u0026aring; oppn\u0026aring; dette,\u0026nbsp;er ikke produktet verifisert vitenskapelig vil det aldri bli ett produkt fra\u0026nbsp;NeverSecond. Alle produkter er testet for effektivitet p\u0026aring; alle ut\u0026oslash;verene, alle teamene og i laboratoriumet\u0026nbsp;til NeverSecond for \u0026aring; sikre de beste produktene p\u0026aring; markedet som alle kan optimalisere sine resultater med.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er en mild\u0026nbsp;smakstilsatt og pH-n\u0026oslash;ytral sportsdrikk. Lett for magen selv under intense konkurranse og treningsforhold.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eC30 Sport Drink Mix er kun formulert med\u0026nbsp;det kroppen beh\u0026oslash;ver\u0026nbsp;for \u0026aring; yte p\u0026aring; sitt beste og inneholder ingen fargestoffer, tilsetningsstoffer eller kunstige smaker. Hver porsjon med C30 Sport Drink Mix\u0026nbsp;gir n\u0026oslash;yaktig 30 gram energi takket v\u0026aelig;re NeverSecond sin\u0026nbsp;AJ21-blanding,\u0026nbsp;en 2:1 maltodekstrin-til-fruktose karbohydratblanding som raskt gir kroppen energien og hydreringen den beh\u0026oslash;ver. NeverSecond C30 Drink Mix er isotonisk og inneholder 200 mg natrium som fremmer raskere vannopptak. Dette s\u0026oslash;rger for at magen ikke f\u0026oslash;les full etterhvert som man fyller p\u0026aring; med n\u0026aelig;ring og at magen t\u0026oslash;mmes raskere.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePakkest\u0026oslash;rrelse: Seks stykk\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram poser\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eInnhold:\u0026nbsp;3 porsjoner\u0026nbsp;med Sitrussmak og 3 porsjoner\u0026nbsp;med Skogsb\u0026aelig;r smak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eServeringsst\u0026oslash;rrelse: 32 gram\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIsotonisk, mild smak og lett for magen\u0026nbsp;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBruksanvisning:\u0026nbsp;Tilsett en\u0026nbsp;pose (32g) C30 Sports Drink til 500 ml vann. Rist godt til pulver er helt oppl\u0026oslash;st\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAlle NeverSecond produktpartier er testet og sertifisert fri for forbudte stoffer av Informed Sport.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eNeverSecond ble i 2022 sesongen benyttet av blant annet Jumbo-Visma, EF Education og Team Bahrain Victorious, i tillegg til en rekke andre proffesjonelle idrettsut\u0026oslash;vere. For 2023 sykler AG2R\u0026nbsp;Citro\u0026euml;n Team, EF Education Easypost og Team Bahrain Victorious med NeverSecond ern\u0026aelig;ring.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ciframe frameborder=\u00220\u0022 height=\u0022315\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/FMT0F4Rr3Gs\u0022 title=\u0022YouTube video player\u0022 width=\u0022560\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"89eb92aa-3e70-4068-a68f-058d48813005","text":{"value":"\u003cp\u003eNeverSecond startet opp i 2020 av fire utholdenhetsut\u0026oslash;vere. Deres oppdrag er \u0026aring; bringe hverdagsatleten den samme ytelsen innen ern\u0026aelig;ring og guider som olympiske mestre og verdensmestre bruker. Med forskning n\u0026aring;r NeverSecond dette m\u0026aring;let. Bill, Asker, Loren og Zibi mener at dersom\u0026nbsp;noe ikke kan verifiseres gjennom forskning og flere studier, vil det heller ikke v\u0026aelig;re\u0026nbsp;i NeverSecond sitt sortiment. Alle NeverSecond produktene\u0026nbsp;er testet for hvor effektive\u0026nbsp;de er p\u0026aring; idrettsut\u0026oslash;vere, lagene og i laboratoriet for \u0026aring; sikre at produktene alltid er best. Alle NeverSecond produkter er fri for forbudte stoffer. Science First, NeverSecond.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLes mer om NeverSecond p\u0026aring; bloggen v\u0026aring;r\u0026nbsp;\u003ca href=\u0022https://sykkelkomponenter.prod.litium.site/artikler/nyheter/stor-stor-nyhet-i-sortimentet\u0022\u003e\u003cstrong\u003eher\u003c/strong\u003e\u003c/a\u003e.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"title":"NeverSecond","image":{"alt":"N2_Logo3 (1).png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A91C2F65F2F0296558834F1BF1DD162835E20B6168071A36FC3DA2973D46EB1A/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromBreakpoint":"large","width":997,"height":134},{"url":"/storage/A91C2F65F2F0296558834F1BF1DD162835E20B6168071A36FC3DA2973D46EB1A/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":997,"height":134},{"url":"/storage/E5D16C6C457B3AA1533C7B48ECD8A7DED42FD8335A80BEA59A60D39F356184F3/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/800-108-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":380,"width":800,"height":108},{"url":"/storage/1B4C6E6A6432F6144037E5148AEBB5A1164701DC8088F41CEC06BB7971151077/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/500-67-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":0,"width":500,"height":67}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"N2_Logo3 (1).png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8FD6643D0490D9CB40A474A4FA9459620E330B11A1112498822DF62974679D4D/d0ad60f8528a4c359fc4cd01473ee708/238-32-0-png.Png/media/bfcfc7a66b2346639cf8314eeb7a8931/N2_Logo3%20%281%29.png","fromWidth":0,"width":238,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/neversecond","showBottomSection":false},"nutritions":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eInnhold per 100 gram/ per porsjon\u0026nbsp;32\u0026nbsp;gram\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eEnergi: 1595kJ, 375kcal / 511kJkJ, 120kcal\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eFett: 0 gram / 0 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKarbohydrater: 94\u0026nbsp;gram / 30\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e-av sukker: 37\u0026nbsp;gram / 12\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eProtein: 0 gram / 0 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSalt: 1,56\u0026nbsp;gram / 0,5\u0026nbsp;gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eNatrium: 625mg / 200mg\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eAllergener: Produsert i en fasilitet som ogs\u0026aring; behandler Melk, Soya, egg og kokosn\u0026oslash;tter.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n"},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"NeverSecond C30 Sport Drink Mix 6 Porsjoner","brand":"NeverSecond","productId":"594297","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/ernaering/sportsdrikk/sportsdrikk/neversecond-c30-sport-drink-mix-6-porsjoner","imageUrl":"/storage/D880B98C41E9505800A41F191185BB3D9789C89731A0B498A30E7D4067D68487/fb422e7954f24b8caccac30ec31114c4/png/media/a4286b70cd454e61b4393b0753f4c9a8/C44bg_Neversecond_NeverSecond_C30_Sport_Drink_Mix__1.png","description":"Sitrus og skogsb\u0026#230;r porsjoner","price":"159,00","currency":"NOK","inStock":"Ikke på lager","category":"Sportsdrikk","gtin":"850024671690"}},"hasVariants":false}