{"images":[{"src":"/storage/B36B5F5D3E7B0373D481F49DB980C4E0B13CB9AF20E81B99342F67F3B420976A/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/1200-725-0-png.Png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","originalSrc":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","thumbnailSrc":"/storage/3C13A2AB2AAF725162F3B7AD0692A86AA0F32DAA3122B6FE454338D5C7387CD1/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/250-151-0-png.Png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png"},{"src":"/storage/37EFEB8DB632979FF85924A514AA0E3C6EFA53F12CC75E9A071611831290FB89/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/1200-776-0-png.Png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/A4EE4E37A1C1896C5A76C0D6294EAF96955536B11F8311DB5DFD92E6D5FBF7AE/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","originalSrc":"/storage/A4EE4E37A1C1896C5A76C0D6294EAF96955536B11F8311DB5DFD92E6D5FBF7AE/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","thumbnailSrc":"/storage/46B3F4D551B1BA0DD4B4247F730337A6B6FF1E729DB1B4DD2D9688D5A856A929/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/250-162-0-png.Png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png"},{"src":"/storage/8913CA16EB2A88ED6F7C4DF20163108FA771B52D2BA80018D8B917D3EE0A90A7/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/1200-776-0-png.Png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/CFCF9C8663878E299E5480FFECEE81B830DC23CE4FDE62640DC10B9A324D4AD6/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","originalSrc":"/storage/CFCF9C8663878E299E5480FFECEE81B830DC23CE4FDE62640DC10B9A324D4AD6/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","thumbnailSrc":"/storage/F16B5C3A3749B6566332CE0054F728177F22DEB7F5C38EA9844DF845326A65B8/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/250-162-0-png.Png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png"},{"src":"/storage/A56088BFB5E1C7C93C136C1FBF736D47794BCEE95A43ECA95A27C278EE743AC3/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/1200-776-0-png.Png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/102F83E966AD1A5CF5865B43A492380951242BA8A5DAD8B1EDA94682E5045306/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","originalSrc":"/storage/102F83E966AD1A5CF5865B43A492380951242BA8A5DAD8B1EDA94682E5045306/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","thumbnailSrc":"/storage/BF6C3CF326171739ECFBED19FE1061D9D89351181349BE4A7CB6476A41F5D31D/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/250-162-0-png.Png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png"},{"src":"/storage/5DBBCD7877089078B18683F2643C6BC74DF1B561F975B8B6F99C7F1F36FB3500/950193216f304579a4f2728ad038a922/1200-776-0-png.Png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/34F66B1FBE8B62D615D53062A33E36C0C9ED1E91035B1134CC2818A9F35AD595/950193216f304579a4f2728ad038a922/png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","originalSrc":"/storage/34F66B1FBE8B62D615D53062A33E36C0C9ED1E91035B1134CC2818A9F35AD595/950193216f304579a4f2728ad038a922/png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","thumbnailSrc":"/storage/B1F19D649284D068FAF40864D78BFCBFA68D58A9A4C7D98FEF18648ABD87FC08/950193216f304579a4f2728ad038a922/250-162-0-png.Png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png"},{"src":"/storage/7F32C8E072E20C8DEDC3C021ECDC0A7CFE2BAEA713C5AAFDEB5889CE42D9AE2F/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/1200-776-0-png.Png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/91A16788DC6ECE1002D26425605A4FE5F632E4C0C16A11720C5EBD026007C4CB/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","originalSrc":"/storage/91A16788DC6ECE1002D26425605A4FE5F632E4C0C16A11720C5EBD026007C4CB/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","thumbnailSrc":"/storage/E23D440D383EAE8814FE00B57BF7AEDC04E0939A1BD99667B49DAD2FAA793B8F/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/250-162-0-png.Png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png"},{"src":"/storage/D2CBAD9A6713A5016ED34E05EEAF03E593DFEBF2CF1FD9F754EC26EC4C7BCECB/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/1200-776-0-png.Png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/C29173C00D939079263E2A9065FCA198664B378BA09A9C349054FBEF14AD5D6C/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","originalSrc":"/storage/C29173C00D939079263E2A9065FCA198664B378BA09A9C349054FBEF14AD5D6C/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","thumbnailSrc":"/storage/636563AC613FAE54F964CD93F212A64C9CB97A48E2453147215E0542392B060D/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/250-162-0-png.Png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png"},{"src":"/storage/C6A5470B8C65B36D8102BB590C35F01B44D5AC8D5CD8299CA4FACF4E0FFE7FDF/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/1200-776-0-png.Png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","hdSrc":"/storage/6FF2C3CA15B078F8452FAF2C4D453E49EB9E1D66E07980A5FA6FB7E1E72D0785/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","originalSrc":"/storage/6FF2C3CA15B078F8452FAF2C4D453E49EB9E1D66E07980A5FA6FB7E1E72D0785/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","thumbnailSrc":"/storage/8EF0548F6C21CC9ACFFBDADDACC518F7358C94197646CC2E3F73A613E7FF49E7/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/250-162-0-png.Png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png"}]}
garmin logo1.jpg

Garmin Rally RS200 Wattpedaler

{"id":"590161-1","gtin":"753759262815","gtins":{"590161-1":"753759262815"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"010-02388-02","visualArticleNumbers":{"590161-1":"010-02388-02"},"initialSelectVariantId":""}
Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel
{"prices":[{"articleNumber":"590161-1","price":10898.0,"formattedPrice":"10 898 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"8 718 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 10 898 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":10898.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":10898.0,"formattedPrice":"10 898 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"8718,4 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003eRally RS200\u0026#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026#229;leren med\u0026#160;sensor i hver pedal gir deg p\u0026#229;litelige avlesninger og er enkel \u0026#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026#248;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026#229; dypere inn i resultatene dine ved \u0026#229; m\u0026#229;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026#229; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026#248;nsker \u0026#229; buke pedalene p\u0026#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,\u0026#160;med Shimano SPD eller\u0026#160;LOOK KEO\u0026#160;klosser\u0026#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026#248;ml\u0026#248;st designet for \u0026#229; enkelt kunne\u0026#160;flyttes\u0026#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u0026#160;\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026#160;det mest p\u0026#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026#229;r p\u0026#229;litelige og n\u0026#248;yaktige data p\u0026#229; hver trenings\u0026#248;kt. Og med det er m\u0026#229;lingene med p\u0026#229; \u0026#229; ruste deg til \u0026#229; sl\u0026#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026#229;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally RS200 er en rimelig l\u0026#248;sning for \u0026#229; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026#248;yder. Med RS200 f\u0026#229;r du et system med dobbel\u0026#160;sensor som m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh\u0026#248;yden gir bedre kurveklaring\u0026#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026#229;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026#229; t\u0026#229;le bruk i \u0026#229;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 320\u0026#160;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026#229; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026#248;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026#248;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026#248;yde: 12,2 mm\u0026#160;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD-SL\u003c/p\u003e\n","id":"590161-1","gtin":"753759262815","articleNumber":"010-02388-02","images":[{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/93C7052640D2E697C251CAC446F451DEDF9C85CC9E30310AFE898A5385C52B70/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/496-300-0-png.Png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":496,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/C2931898E89AEC934C073EC4FF201D70A312663955E310FBDFB6C3343EB2A0F5/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/464-300-0-png.Png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/99523919A5A2B63F1BB9EC6B24E547ADB07651FF6E5FC372B38C88B3B695B314/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/464-300-0-png.Png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/BF66AD042AF40BE516B5FAEA8BAC75C8CF88E39A8BAEEF3DA3838D12F5700E92/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/464-300-0-png.Png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5ABF9FFEB7FF8CADFFC0BA68DC8F1A421EC2EAAB290FCC0A19CC24B193C4E00E/950193216f304579a4f2728ad038a922/464-300-0-png.Png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8ABFF73B310E0777F1D160617AE4687207649A0B18AA59BD3845B283DA64C363/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/464-300-0-png.Png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B05AA9D1F508FF23878080C1C1812E3EDD92EC7D67B4D1CCD72B1E65B3013511/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/464-300-0-png.Png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/827A7013E6D327FB93E42A59D0A1C308A0A557EBD09DB6D2846A36C2D26BC82F/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/464-300-0-png.Png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":8718.4,"priceWithVat":10898.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"10 898 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":10898.0,"formattedPrice":"10 898 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"59cdfff2-d189-4980-8344-8eebeda0216a","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590161","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","price":"10 898,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262815"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","wished":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"stockStatuses":{"590161-1":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003eRally RS200\u0026#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026#229;leren med\u0026#160;sensor i hver pedal gir deg p\u0026#229;litelige avlesninger og er enkel \u0026#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026#248;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026#229; dypere inn i resultatene dine ved \u0026#229; m\u0026#229;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026#229; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026#248;nsker \u0026#229; buke pedalene p\u0026#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,\u0026#160;med Shimano SPD eller\u0026#160;LOOK KEO\u0026#160;klosser\u0026#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026#248;ml\u0026#248;st designet for \u0026#229; enkelt kunne\u0026#160;flyttes\u0026#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u0026#160;\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026#160;det mest p\u0026#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026#229;r p\u0026#229;litelige og n\u0026#248;yaktige data p\u0026#229; hver trenings\u0026#248;kt. Og med det er m\u0026#229;lingene med p\u0026#229; \u0026#229; ruste deg til \u0026#229; sl\u0026#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026#229;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally RS200 er en rimelig l\u0026#248;sning for \u0026#229; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026#248;yder. Med RS200 f\u0026#229;r du et system med dobbel\u0026#160;sensor som m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh\u0026#248;yden gir bedre kurveklaring\u0026#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026#229;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026#229; t\u0026#229;le bruk i \u0026#229;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 320\u0026#160;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026#229; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026#248;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026#248;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026#248;yde: 12,2 mm\u0026#160;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD-SL\u003c/p\u003e\n","id":"590161-1","gtin":"753759262815","articleNumber":"010-02388-02","images":[{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/93C7052640D2E697C251CAC446F451DEDF9C85CC9E30310AFE898A5385C52B70/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/496-300-0-png.Png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":496,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/C2931898E89AEC934C073EC4FF201D70A312663955E310FBDFB6C3343EB2A0F5/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/464-300-0-png.Png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/99523919A5A2B63F1BB9EC6B24E547ADB07651FF6E5FC372B38C88B3B695B314/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/464-300-0-png.Png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/BF66AD042AF40BE516B5FAEA8BAC75C8CF88E39A8BAEEF3DA3838D12F5700E92/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/464-300-0-png.Png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5ABF9FFEB7FF8CADFFC0BA68DC8F1A421EC2EAAB290FCC0A19CC24B193C4E00E/950193216f304579a4f2728ad038a922/464-300-0-png.Png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8ABFF73B310E0777F1D160617AE4687207649A0B18AA59BD3845B283DA64C363/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/464-300-0-png.Png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B05AA9D1F508FF23878080C1C1812E3EDD92EC7D67B4D1CCD72B1E65B3013511/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/464-300-0-png.Png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/827A7013E6D327FB93E42A59D0A1C308A0A557EBD09DB6D2846A36C2D26BC82F/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/464-300-0-png.Png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":8718.4,"priceWithVat":10898.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"10 898 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":10898.0,"formattedPrice":"10 898 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"59cdfff2-d189-4980-8344-8eebeda0216a","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590161","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","price":"10 898,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262815"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","wished":false}}
{"product":{"brand":"Garmin","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003eRally RS200\u0026#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026#229;leren med\u0026#160;sensor i hver pedal gir deg p\u0026#229;litelige avlesninger og er enkel \u0026#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026#248;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026#229; dypere inn i resultatene dine ved \u0026#229; m\u0026#229;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026#229; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026#248;nsker \u0026#229; buke pedalene p\u0026#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,\u0026#160;med Shimano SPD eller\u0026#160;LOOK KEO\u0026#160;klosser\u0026#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026#248;ml\u0026#248;st designet for \u0026#229; enkelt kunne\u0026#160;flyttes\u0026#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u0026#160;\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026#160;det mest p\u0026#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026#229;r p\u0026#229;litelige og n\u0026#248;yaktige data p\u0026#229; hver trenings\u0026#248;kt. Og med det er m\u0026#229;lingene med p\u0026#229; \u0026#229; ruste deg til \u0026#229; sl\u0026#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026#229;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally RS200 er en rimelig l\u0026#248;sning for \u0026#229; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026#248;yder. Med RS200 f\u0026#229;r du et system med dobbel\u0026#160;sensor som m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh\u0026#248;yden gir bedre kurveklaring\u0026#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026#229;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026#229; t\u0026#229;le bruk i \u0026#229;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 320\u0026#160;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026#229; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026#248;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026#248;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026#248;yde: 12,2 mm\u0026#160;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD-SL\u003c/p\u003e\n","id":"590161-1","gtin":"753759262815","articleNumber":"010-02388-02","images":[{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/93C7052640D2E697C251CAC446F451DEDF9C85CC9E30310AFE898A5385C52B70/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/496-300-0-png.Png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","fromWidth":0,"width":496,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/C2931898E89AEC934C073EC4FF201D70A312663955E310FBDFB6C3343EB2A0F5/b83f2181bde244688d83af6cb75fcd8a/464-300-0-png.Png/media/de8be7a755a24fa3935f383592b6316b/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_2.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/99523919A5A2B63F1BB9EC6B24E547ADB07651FF6E5FC372B38C88B3B695B314/99090cca5cd54ba1b137c913891f09e1/464-300-0-png.Png/media/04c4a0a7b8084166a3ad1b3429cf7c67/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_3.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/BF66AD042AF40BE516B5FAEA8BAC75C8CF88E39A8BAEEF3DA3838D12F5700E92/c02161fcdd374e60b95efbc876e5a4ec/464-300-0-png.Png/media/01982798d9b6490fb93b3b8dd263a11d/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_4.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5ABF9FFEB7FF8CADFFC0BA68DC8F1A421EC2EAAB290FCC0A19CC24B193C4E00E/950193216f304579a4f2728ad038a922/464-300-0-png.Png/media/1b0f6ffd0bf4428faa2961faa01fd773/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_5.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8ABFF73B310E0777F1D160617AE4687207649A0B18AA59BD3845B283DA64C363/9cd65532c6174282a93cb462d64f931f/464-300-0-png.Png/media/f17e749ce20343938c05bc2f46c015ef/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_6.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/B05AA9D1F508FF23878080C1C1812E3EDD92EC7D67B4D1CCD72B1E65B3013511/fed6e6b37bf345e18d870dff5bffecf9/464-300-0-png.Png/media/e16eab18aacc42caade5569a24db0bea/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_7.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/827A7013E6D327FB93E42A59D0A1C308A0A557EBD09DB6D2846A36C2D26BC82F/9292afc6892e4ace8ebcde2180e25fd2/464-300-0-png.Png/media/99f9ee5dac144b6699126f074e3c9d51/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_8.png","fromWidth":0,"width":464,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.000000,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":8718.4,"priceWithVat":10898.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.250000},"formattedPrice":"10 898 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":10898.0,"formattedPrice":"10 898 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"59cdfff2-d189-4980-8344-8eebeda0216a","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[]},"discountPercantage":"","isNew":false,"productCardDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590161","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","price":"10 898,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262815"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":false,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Wattmåling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","wished":false},"border":false}

Garmin

Garmin Rally RS200 Wattpedaler

Garmin Rally RS200 Wattpedaler

<p>Rally RS200&#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm&#229;leren med&#160;sensor i hver pedal gir deg p&#229;litelige avlesninger og er enkel &#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj&#248;.<br /> <br /> - Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser<br /> - Installeres p&#229; samme m&#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel<br /> - G&#229; dypere inn i resultatene dine ved &#229; m&#229;le total watt og pedalfrekvens</p> <p><strong>S&#229; hva er nytt?</strong><br /> - nytt, forbedret og oppgradert batterilokk<br /> - mulighet for &#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. &#248;nsker &#229; buke pedalene p&#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,&#160;med Shimano SPD eller&#160;LOOK KEO&#160;klosser&#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)<br /> - parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth<br /> <br /> Dine neste wattbevegelser starter p&#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s&#248;ml&#248;st designet for &#229; enkelt kunne&#160;flyttes&#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg &#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p&#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m&#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h&#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.&#160;<br /> <br /> <strong>Forbedre prestasjonene dine</strong><br /> N&#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt&#160;det mest p&#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm&#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f&#229;r p&#229;litelige og n&#248;yaktige data p&#229; hver trenings&#248;kt. Og med det er m&#229;lingene med p&#229; &#229; ruste deg til &#229; sl&#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt<br /> <br /> <strong>Kom deg opp til neste niv&#229;</strong><br /> Rally RS200 er en rimelig l&#248;sning for &#229; motta wattdata og ta treningen til nye h&#248;yder. Med RS200 f&#229;r du et system med dobbel&#160;sensor som m&#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h&#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.<br /> <br /> <strong>Enkel installasjon</strong><br /> Pedalene installeres p&#229; samme m&#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn &#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh&#248;yden gir bedre kurveklaring&#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st&#229;l og pedalhus er testet og utviklet for &#229; t&#229;le bruk i &#229;revis.<br /> <br /> <strong>Spesifikasjoner:</strong><br /> Batteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)<br /> Vekt: 320&#160;g<br /> Batteriets levetid: opptil 120 timer<br /> Maks vekt p&#229; syklist: 105 kg<br /> N&#248;yaktighet: +/- 1%<br /> Feltkalibrering: Ja<br /> Justerbart utl&#248;sertrekk: Ja<br /> Kommunikasjon: ANT+ og bluetooth<br /> Byggh&#248;yde: 12,2 mm&#160;<br /> Q factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)<br /> Cleats/klosser: SHIMANO SPD-SL</p>

10 898 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003cp\u003eRally RS200\u0026#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026#229;leren med\u0026#160;sensor i hver pedal gir deg p\u0026#229;litelige avlesninger og er enkel \u0026#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026#248;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026#229; dypere inn i resultatene dine ved \u0026#229; m\u0026#229;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026#229; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026#248;nsker \u0026#229; buke pedalene p\u0026#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,\u0026#160;med Shimano SPD eller\u0026#160;LOOK KEO\u0026#160;klosser\u0026#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026#248;ml\u0026#248;st designet for \u0026#229; enkelt kunne\u0026#160;flyttes\u0026#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u0026#160;\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026#160;det mest p\u0026#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026#229;r p\u0026#229;litelige og n\u0026#248;yaktige data p\u0026#229; hver trenings\u0026#248;kt. Og med det er m\u0026#229;lingene med p\u0026#229; \u0026#229; ruste deg til \u0026#229; sl\u0026#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026#229;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally RS200 er en rimelig l\u0026#248;sning for \u0026#229; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026#248;yder. Med RS200 f\u0026#229;r du et system med dobbel\u0026#160;sensor som m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh\u0026#248;yden gir bedre kurveklaring\u0026#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026#229;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026#229; t\u0026#229;le bruk i \u0026#229;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 320\u0026#160;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026#229; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026#248;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026#248;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026#248;yde: 12,2 mm\u0026#160;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD-SL\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590161","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","price":"10 898,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262815"}},"hasVariants":false}
{"description":{"value":"\u003cp\u003eRally RS200\u0026#160;er testet under ekstreme forhold. Denne wattm\u0026#229;leren med\u0026#160;sensor i hver pedal gir deg p\u0026#229;litelige avlesninger og er enkel \u0026#229; flytte fra sykkel til sykkel - uansett modell eller milj\u0026#248;.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n- Kompatibel med SHIMANO SPD-SL klosser\u003cbr /\u003e\n- Installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler, flyttes enkelt fra sykkel til sykkel\u003cbr /\u003e\n- G\u0026#229; dypere inn i resultatene dine ved \u0026#229; m\u0026#229;le total watt og pedalfrekvens\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eS\u0026#229; hva er nytt?\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n- nytt, forbedret og oppgradert batterilokk\u003cbr /\u003e\n- mulighet for \u0026#229; skifte pedalkropp dersom en f.eks. \u0026#248;nsker \u0026#229; buke pedalene p\u0026#229; terrengsykkelen i stedet for landeveissykkelen, og omvendt,\u0026#160;med Shimano SPD eller\u0026#160;LOOK KEO\u0026#160;klosser\u0026#160;(med Pedal Body Convension Kit som selges separat)\u003cbr /\u003e\n- parkoble wattpedalen(e) med Edge-enheten din via ANT eller Bluetooth\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDine neste wattbevegelser starter p\u0026#229; pedalene dine. Rally wattpedalene er s\u0026#248;ml\u0026#248;st designet for \u0026#229; enkelt kunne\u0026#160;flyttes\u0026#160;mellom sykler,og gir med det avansert sykkeldynamikk som hjelper deg \u0026#229; sykle mer effektivt og forbedrer deg over tid p\u0026#229; hvilken som helst sykkel. Rally med to sensorer (RK200, RS200 og XC200) m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u0026#160;\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eForbedre prestasjonene dine\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nN\u0026#229;r du er tilkoblet Rally wattpedalene kan du sykle hardere og smartere. Uansett dag og tid er watt\u0026#160;det mest p\u0026#229;litelige vurderingsgrunnlaget for din ytelse. I motsetning til andre wattm\u0026#229;lere er sensorene i Rally wattpedalene plassert i pedalene, slik at du f\u0026#229;r p\u0026#229;litelige og n\u0026#248;yaktige data p\u0026#229; hver trenings\u0026#248;kt. Og med det er m\u0026#229;lingene med p\u0026#229; \u0026#229; ruste deg til \u0026#229; sl\u0026#229; din personlige rekord i ditt neste sykkelritt\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eKom deg opp til neste niv\u0026#229;\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nRally RS200 er en rimelig l\u0026#248;sning for \u0026#229; motta wattdata og ta treningen til nye h\u0026#248;yder. Med RS200 f\u0026#229;r du et system med dobbel\u0026#160;sensor som m\u0026#229;ler total watt, pedalfrekvens, venstre/h\u0026#248;yre balanse og hvor du bruker kraften i pedalslaget.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eEnkel installasjon\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nPedalene installeres p\u0026#229; samme m\u0026#229;te som alle andre pedaler og kan enkelt flyttes fra sykkel til sykkel. Det er nemlig ingen kompliserte drivverk eller hjulhensyn \u0026#229; ta med Rally. Den elegante utformingen og forbedrede byggh\u0026#248;yden gir bedre kurveklaring\u0026#160;og smartere ergonomi, i mens presisjonsakselen i rustfritt st\u0026#229;l og pedalhus er testet og utviklet for \u0026#229; t\u0026#229;le bruk i \u0026#229;revis.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nBatteritype: LR44/SR44 (x4) eler CR1/3N (x2)\u003cbr /\u003e\nVekt: 320\u0026#160;g\u003cbr /\u003e\nBatteriets levetid: opptil 120 timer\u003cbr /\u003e\nMaks vekt p\u0026#229; syklist: 105 kg\u003cbr /\u003e\nN\u0026#248;yaktighet: +/- 1%\u003cbr /\u003e\nFeltkalibrering: Ja\u003cbr /\u003e\nJusterbart utl\u0026#248;sertrekk: Ja\u003cbr /\u003e\nKommunikasjon: ANT+ og bluetooth\u003cbr /\u003e\nByggh\u0026#248;yde: 12,2 mm\u0026#160;\u003cbr /\u003e\nQ factor: 53 mm (55 mm med 2 mm skiver)\u003cbr /\u003e\nCleats/klosser: SHIMANO SPD-SL\u003c/p\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"93ab776c-f72c-47e7-9480-064fa2043aae","text":{"value":"\u003cp\u003eGarmin er en ledende verdensomspennende leverand\u0026oslash;r av GPS-navigasjon og har forpliktet seg til \u0026aring; lage f\u0026oslash;rsteklasses produkter til friluft- og sportsbruk. Vi lagerf\u0026oslash;rer deres produkter med fokus p\u0026aring; sykkel og har et bredt utvalg Garmin sykkelcomputer, fester, batteripakker og pulsbelter med mer.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Garmin","image":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"large","width":500,"height":110},{"url":"/storage/D157AA760F1C69A34CE99E758F732D1F9C475EF8CBDFFD5059563205448FAEF6/4d705316b169444680f3251f8f38f127/jpg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpg","fromBreakpoint":"xlarge","width":500,"height":110}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"garmin logo1.jpg","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/A1BC796ACB12D98F0AAD4B0A41E4F5609B648556AAA506A0993172A5FCF38BC3/4d705316b169444680f3251f8f38f127/145-32-0-jpg.Jpeg/media/baacb7c7ef074880b8616e471dc5e1ed/garmin%20logo1.jpeg","fromWidth":0,"width":145,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/garmin","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Garmin Rally RS200 Wattpedaler","brand":"Garmin","productId":"590161","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/sykkeldeler/landeveissykkel/wattmaler/garmin-rally-rs200-wattpedaler","imageUrl":"/storage/2A2F1E16498497900079775AF837F6AEB3976960940EFB85D09556079A801105/7d51ac491fb84afb9705ed161570d22b/png/media/06af6deaddcc4cc7b008e1188ecf6e19/71055_Garmin_Garmin_Rally_RS200_Wattpedaler_1.png","description":"Wattm\u0026#229;ling i begge pedaler, SPD-SL kompatibel","price":"10 898,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Wattmåler","gtin":"753759262815"}},"hasVariants":false}