{"images":[{"src":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","originalSrc":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/96B2281452A4DAFDEF8170D9E6F24500F4B88065CA9E4A47B9217081857BEA50/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/188-250-0-jpg.Jpeg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpeg"},{"src":"/storage/5C1EA4FA0E1AF9D8432C1A21A1315BBFC9265C875F9C31F950B4839C12E55664/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/jpg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/5C1EA4FA0E1AF9D8432C1A21A1315BBFC9265C875F9C31F950B4839C12E55664/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/jpg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpg","originalSrc":"/storage/5C1EA4FA0E1AF9D8432C1A21A1315BBFC9265C875F9C31F950B4839C12E55664/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/jpg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpg","thumbnailSrc":"/storage/6DEF0C45074499B31D8D3CAAFD29B4AC7EE05F2F27C7C449734C4775DD1C0664/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/188-250-0-jpg.Jpeg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpeg"},{"src":"/storage/086C0BCF8CCF68E0FF22E5E639C8D3FE2C70CAC0E220FDD4612B5E984D0B5EE8/937a9d3be09c47f3993174d930894478/jpg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/086C0BCF8CCF68E0FF22E5E639C8D3FE2C70CAC0E220FDD4612B5E984D0B5EE8/937a9d3be09c47f3993174d930894478/jpg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpg","originalSrc":"/storage/086C0BCF8CCF68E0FF22E5E639C8D3FE2C70CAC0E220FDD4612B5E984D0B5EE8/937a9d3be09c47f3993174d930894478/jpg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpg","thumbnailSrc":"/storage/72704BF999A7410BDEAC70BD37DB29BDD8404C53C820E49F9A3C4F39C696E22C/937a9d3be09c47f3993174d930894478/250-135-0-jpg.Jpeg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpeg"},{"src":"/storage/403F60040EE553FF4C3B3105BE2D0A1F6AA82B8C1FBC6CA66FAFA238D98A6AE5/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/1200-953-0-jpg.Jpeg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpeg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/02624AABBAD8663E2265B9DB719E76DED0EA2BFB97B92B91B73AEE31AF416EE8/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/jpg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpg","originalSrc":"/storage/02624AABBAD8663E2265B9DB719E76DED0EA2BFB97B92B91B73AEE31AF416EE8/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/jpg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpg","thumbnailSrc":"/storage/E1C78E55284514A4B4A9D590359DFBF49C6DDEB59366CF112E648084A0F16626/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/250-198-0-jpg.Jpeg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpeg"},{"src":"/storage/217E8BEEB53464B54E84B7F4E5CC7535B785D84B804359B29ED23250806063DF/90d56fc160244136bbb622545a224d50/1200-784-0-jpg.Jpeg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpeg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/02F9DD74423FE5C1ABADEFEC2E27C9BE98ED6FED58120D2F40EDB52B1845DCE7/90d56fc160244136bbb622545a224d50/jpg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpg","originalSrc":"/storage/02F9DD74423FE5C1ABADEFEC2E27C9BE98ED6FED58120D2F40EDB52B1845DCE7/90d56fc160244136bbb622545a224d50/jpg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpg","thumbnailSrc":"/storage/7D447791D2A04C1A0F99C4213BD51C36DF894BA7E026C8CA34C5D2F61089F6C0/90d56fc160244136bbb622545a224d50/250-163-0-jpg.Jpeg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpeg"},{"src":"/storage/6BC3106D313186609175D9443598D0BC18662E374BD806E526F9EF15566CBD64/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/1200-800-0-jpg.Jpeg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpeg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/2A66C44976D9699BF348CDCD737F6526E233BD663B5B5F049B2D41694E6FC725/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/jpg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpg","originalSrc":"/storage/2A66C44976D9699BF348CDCD737F6526E233BD663B5B5F049B2D41694E6FC725/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/jpg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpg","thumbnailSrc":"/storage/2E2EBC6E7E5BD2059EA9A8B61AB1CA88C421BBE6A2C9882C53C851C992A60E76/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/250-167-0-jpg.Jpeg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpeg"},{"src":"/storage/7E8D8FD301981A7C4D6A3ED44C7A8359614536D289F040D4BEEB15585346C095/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/1200-694-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg","alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","hdSrc":"/storage/6A23A89CBBA9D3A81495BDF1876F8881084B3CB34A46073E897A40EFD7E54FDB/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/2000-1156-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg","originalSrc":"/storage/D783B26E43972D5DC89B839EBD4E4FE77A0290ABDACFB6CE5D117DFFD78B4985/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/jpg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpg","thumbnailSrc":"/storage/8D2B2191765C5A916F9B9CF40C7396D4F8AE3E247F0C322BA74C088A8EAFC8D1/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/250-144-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg"}]}
Logo Etxeondo_Negro.png

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

{"id":"","gtin":"","gtins":{"591796-1":"1801001504929","591796-5":"1801001504943","591796-3":"1801001504905","591796-4":"1801001504936","591796-2":"1801001504912"},"isBusinessCustomer":false,"visualArticleNumber":"","visualArticleNumbers":{"591796-1":"68118-XS","591796-5":"68118-XL","591796-3":"68118-M","591796-4":"68118-L","591796-2":"68118-S"},"initialSelectVariantId":""}
{"prices":[{"articleNumber":"591796-1","price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1 594 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 1 992 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":1992.0},{"articleNumber":"591796-5","price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1 594 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 1 992 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":1992.0},{"articleNumber":"591796-3","price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1 594 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 1 992 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":1992.0},{"articleNumber":"591796-4","price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1 594 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 1 992 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":1992.0},{"articleNumber":"591796-2","price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1 594 kr eks. mva","recommendedSalesPrice":"Anbefalt utsalgspris: 1 992 kr inkl.mva","roundedPriceWithoutCurrency":1992.0}],"hasFromPrice":false,"currencyCode":"NOK","currencySymbol":"kr","fromPrice":{"price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":"","formattedPriceWithoutVat":"1593,6 kr eks. mva"},"initialSelectVariantId":""}
{"product":{"brand":"Etxeondo","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEtxeondo Olaia\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThermosystem Thermika\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePattern\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrecision \u0026amp; Movement\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eAngliru pute\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eThermosystem Termika\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBrodert logo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eReflekterende detaljer (bak)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSPF 50+ (UVA)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEgenskaper:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKompresjon: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIsolering: 5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eYtelse: 5/5\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 249 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSammensetning:\u0026#160;\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e55% PA 28% PES 17% EA\u003c/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e80% PA 20% EA 100% PU\u003c/li\u003e\n\t\u003c/ul\u003e\n\t\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVedlikehold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVask plaggene umiddelbart etter bruk\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk vaskepose\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n","id":"591796-1","gtin":"1801001504929","articleNumber":"68118-XS","images":[{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4022C21D17ABE08B9B5882A23A647B0B22DC36BB627DCCB55AF3D4B45059D3A7/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/225-300-0-jpg.Jpeg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/ED24C95285FF2676B7D7C4D067C2876C9CC1F65F3FC20F400892BB9B88DFFEBE/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/225-300-0-jpg.Jpeg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/68CFB89FD2B36F8920C9F29625FAA16FF3C42221CDDF0C3631B27B41C8E14570/937a9d3be09c47f3993174d930894478/555-300-0-jpg.Jpeg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpeg","fromWidth":0,"width":555,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/97F4DADEEE3C63277FB309F67EADFE7CCBB5592E5F58EE7D64C05DBB9F44459E/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/378-300-0-jpg.Jpeg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpeg","fromWidth":0,"width":378,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69DB667C7603A9CD370D1E80121877E5C831721B6A98AC9F89C847850E17B29F/90d56fc160244136bbb622545a224d50/459-300-0-jpg.Jpeg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpeg","fromWidth":0,"width":459,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D80B369A09725BC837CD07CE7F484CB553FC5502E379241EAE929278EB4DA9C5/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/450-300-0-jpg.Jpeg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpeg","fromWidth":0,"width":450,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E957349FC355930BDC0E090AAACFACF86654CE5964488AB5060C4C3497A3673F/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/519-300-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg","fromWidth":0,"width":519,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1593.6,"priceWithVat":1992.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 992 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4da169be-aecb-4288-81a7-d9030edae92c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame?variant=68118-XS","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelser Klær","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelser Klær","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591796-1","articleNumber":"68118-XS","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-2","articleNumber":"68118-S","disabled":true},{"firstVariantValue":"M","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-3","articleNumber":"68118-M","disabled":true},{"firstVariantValue":"L","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-4","articleNumber":"68118-L","disabled":true},{"firstVariantValue":"XL","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-5","articleNumber":"68118-XL","disabled":true}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","brand":"Etxeondo","productId":"591796","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame","imageUrl":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","price":"1 992,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Sykkelbukser til landevei","gtin":"1801001504929"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Etxeondo Olaia\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\n\nOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\n\nThermosystem Thermika\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\n\nPattern\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\n\nPrecision \u0026amp; Movement\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\n\nDetaljer:\n\n\n\tAngliru pute\n\tThermosystem Termika\n\tBrodert logo\n\tOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\n\tReflekterende detaljer (bak)\n\tSPF 50+ (UVA)\n\n\nEgenskaper:\n\n\n\tVekt: 4.5/5\n\tKompresjon: 4.5/5\n\tIsolering: 5/5\n\tYtelse: 5/5\n\n\nSpesifikasjoner:\n\n\n\tVekt: 249 gram\n\tKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\n\tSammensetning:\u0026#160;\n\t\n\t\t55% PA 28% PES 17% EA\n\t\t80% PA 20% EA 100% PU\n\t\n\t\n\n\nVedlikehold:\n\n\n\tVask plaggene umiddelbart etter bruk\n\tBruk vaskepose\n\tBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\n\tIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\n\tIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\n\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false},"isCategoryPage":false,"personalDataPagePointer":{"accessibleByUser":true,"href":"/informasjon/personvernsopplysninger","text":"Personvernsopplysninger"}}
{"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"stockStatuses":{"591796-1":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"591796-5":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"591796-3":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"591796-4":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0},"591796-2":{"inStock":false,"description":"Ikke på lager","quantity":0.0}},"initialSelectVariantId":"","product":{"brand":"Etxeondo","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEtxeondo Olaia\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThermosystem Thermika\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePattern\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrecision \u0026amp; Movement\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eAngliru pute\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eThermosystem Termika\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBrodert logo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eReflekterende detaljer (bak)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSPF 50+ (UVA)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEgenskaper:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKompresjon: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIsolering: 5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eYtelse: 5/5\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 249 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSammensetning:\u0026#160;\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e55% PA 28% PES 17% EA\u003c/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e80% PA 20% EA 100% PU\u003c/li\u003e\n\t\u003c/ul\u003e\n\t\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVedlikehold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVask plaggene umiddelbart etter bruk\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk vaskepose\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n","id":"591796-1","gtin":"1801001504929","articleNumber":"68118-XS","images":[{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4022C21D17ABE08B9B5882A23A647B0B22DC36BB627DCCB55AF3D4B45059D3A7/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/225-300-0-jpg.Jpeg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/ED24C95285FF2676B7D7C4D067C2876C9CC1F65F3FC20F400892BB9B88DFFEBE/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/225-300-0-jpg.Jpeg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/68CFB89FD2B36F8920C9F29625FAA16FF3C42221CDDF0C3631B27B41C8E14570/937a9d3be09c47f3993174d930894478/555-300-0-jpg.Jpeg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpeg","fromWidth":0,"width":555,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/97F4DADEEE3C63277FB309F67EADFE7CCBB5592E5F58EE7D64C05DBB9F44459E/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/378-300-0-jpg.Jpeg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpeg","fromWidth":0,"width":378,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69DB667C7603A9CD370D1E80121877E5C831721B6A98AC9F89C847850E17B29F/90d56fc160244136bbb622545a224d50/459-300-0-jpg.Jpeg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpeg","fromWidth":0,"width":459,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D80B369A09725BC837CD07CE7F484CB553FC5502E379241EAE929278EB4DA9C5/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/450-300-0-jpg.Jpeg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpeg","fromWidth":0,"width":450,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E957349FC355930BDC0E090AAACFACF86654CE5964488AB5060C4C3497A3673F/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/519-300-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg","fromWidth":0,"width":519,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1593.6,"priceWithVat":1992.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 992 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4da169be-aecb-4288-81a7-d9030edae92c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame?variant=68118-XS","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelser Klær","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelser Klær","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591796-1","articleNumber":"68118-XS","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-2","articleNumber":"68118-S","disabled":true},{"firstVariantValue":"M","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-3","articleNumber":"68118-M","disabled":true},{"firstVariantValue":"L","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-4","articleNumber":"68118-L","disabled":true},{"firstVariantValue":"XL","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-5","articleNumber":"68118-XL","disabled":true}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","brand":"Etxeondo","productId":"591796","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame","imageUrl":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","price":"1 992,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Sykkelbukser til landevei","gtin":"1801001504929"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Etxeondo Olaia\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\n\nOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\n\nThermosystem Thermika\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\n\nPattern\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\n\nPrecision \u0026amp; Movement\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\n\nDetaljer:\n\n\n\tAngliru pute\n\tThermosystem Termika\n\tBrodert logo\n\tOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\n\tReflekterende detaljer (bak)\n\tSPF 50+ (UVA)\n\n\nEgenskaper:\n\n\n\tVekt: 4.5/5\n\tKompresjon: 4.5/5\n\tIsolering: 5/5\n\tYtelse: 5/5\n\n\nSpesifikasjoner:\n\n\n\tVekt: 249 gram\n\tKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\n\tSammensetning:\u0026#160;\n\t\n\t\t55% PA 28% PES 17% EA\n\t\t80% PA 20% EA 100% PU\n\t\n\t\n\n\nVedlikehold:\n\n\n\tVask plaggene umiddelbart etter bruk\n\tBruk vaskepose\n\tBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\n\tIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\n\tIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\n\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false}}
{"product":{"brand":"Etxeondo","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEtxeondo Olaia\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThermosystem Thermika\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePattern\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrecision \u0026amp; Movement\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eAngliru pute\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eThermosystem Termika\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBrodert logo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eReflekterende detaljer (bak)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSPF 50+ (UVA)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEgenskaper:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKompresjon: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIsolering: 5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eYtelse: 5/5\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 249 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSammensetning:\u0026#160;\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e55% PA 28% PES 17% EA\u003c/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e80% PA 20% EA 100% PU\u003c/li\u003e\n\t\u003c/ul\u003e\n\t\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVedlikehold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVask plaggene umiddelbart etter bruk\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk vaskepose\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n","id":"591796-1","gtin":"1801001504929","articleNumber":"68118-XS","images":[{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/4022C21D17ABE08B9B5882A23A647B0B22DC36BB627DCCB55AF3D4B45059D3A7/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/225-300-0-jpg.Jpeg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/ED24C95285FF2676B7D7C4D067C2876C9CC1F65F3FC20F400892BB9B88DFFEBE/0ee98ce7131545089b7e4591929f4857/225-300-0-jpg.Jpeg/media/8487d582753141ceac2d1e77d04beecd/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_2.jpeg","fromWidth":0,"width":225,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/68CFB89FD2B36F8920C9F29625FAA16FF3C42221CDDF0C3631B27B41C8E14570/937a9d3be09c47f3993174d930894478/555-300-0-jpg.Jpeg/media/cec7d275942340f7b341db8195759cd2/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_3.jpeg","fromWidth":0,"width":555,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/97F4DADEEE3C63277FB309F67EADFE7CCBB5592E5F58EE7D64C05DBB9F44459E/eb9c70da244c4b46a1a9ca36dc2c0680/378-300-0-jpg.Jpeg/media/e87bf1d36def4e07a2bcf4587b80430f/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_1.jpeg","fromWidth":0,"width":378,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/69DB667C7603A9CD370D1E80121877E5C831721B6A98AC9F89C847850E17B29F/90d56fc160244136bbb622545a224d50/459-300-0-jpg.Jpeg/media/93e7f8a7221d4c0c99be4e4367402720/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_2.jpeg","fromWidth":0,"width":459,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D80B369A09725BC837CD07CE7F484CB553FC5502E379241EAE929278EB4DA9C5/2664ec3e24324d608ab00a938cb5bf04/450-300-0-jpg.Jpeg/media/88972cbc905642f7b859307164617be8/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_3.jpeg","fromWidth":0,"width":450,"height":300}],"lazyLoad":false},{"alt":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/E957349FC355930BDC0E090AAACFACF86654CE5964488AB5060C4C3497A3673F/f8ec41468c604ef8b94afff9c3e0c0bf/519-300-0-jpg.Jpeg/media/e6f27e13f1ec44c59f8d2d0e96d3d56c/12818_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_Dame_4.jpeg","fromWidth":0,"width":519,"height":300}],"lazyLoad":false}],"baseProductName":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"id":"NOK","isBaseCurrency":true,"symbol":"kr","symbolPosition":8,"systemId":"7b440eb5-e4b1-40d8-97c6-f9228d69fdb4","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1593.6,"priceWithVat":1992.0,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 992 kr","tierPrices":[]},"fromPrice":{"prices":[],"hasFromPrice":false,"fromPrice":{"price":1992.0,"formattedPrice":"1 992 kr","formattedCampaignPrice":""}},"quantityFieldId":"4da169be-aecb-4288-81a7-d9030edae92c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"url":"/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame?variant=68118-XS","useVariantUrl":false,"stockStatus":{"inStock":true,"description":"1 på lager","quantity":1.0},"extraInfo":{"items":[{"key":"Størrelser Klær","value":"XS"}]},"discountPercantage":"","isNew":false,"variantPickerOptions":{"firstVariant":"Størrelser Klær","options":[{"firstVariantValue":"XS","stockStatus":1,"inStock":true,"stockStatusDescription":"1 på lager","variantId":"591796-1","articleNumber":"68118-XS","disabled":false},{"firstVariantValue":"S","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-2","articleNumber":"68118-S","disabled":true},{"firstVariantValue":"M","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-3","articleNumber":"68118-M","disabled":true},{"firstVariantValue":"L","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-4","articleNumber":"68118-L","disabled":true},{"firstVariantValue":"XL","stockStatus":0,"inStock":false,"stockStatusDescription":"Ikke på lager","variantId":"591796-5","articleNumber":"68118-XL","disabled":true}]},"lipscoreProduct":{"productModel":{"name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","brand":"Etxeondo","productId":"591796","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame","imageUrl":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","price":"1 992,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Sykkelbukser til landevei","gtin":"1801001504929"}},"colorRelationAmount":1,"hasVariants":true,"hasQueryVariant":false,"isBackOrder":false,"seoDescription":"Etxeondo Olaia\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\n\nOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\n\nThermosystem Thermika\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\n\nPattern\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\n\nPrecision \u0026amp; Movement\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\n\nDetaljer:\n\n\n\tAngliru pute\n\tThermosystem Termika\n\tBrodert logo\n\tOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\n\tReflekterende detaljer (bak)\n\tSPF 50+ (UVA)\n\n\nEgenskaper:\n\n\n\tVekt: 4.5/5\n\tKompresjon: 4.5/5\n\tIsolering: 5/5\n\tYtelse: 5/5\n\n\nSpesifikasjoner:\n\n\n\tVekt: 249 gram\n\tKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\n\tSammensetning:\u0026#160;\n\t\n\t\t55% PA 28% PES 17% EA\n\t\t80% PA 20% EA 100% PU\n\t\n\t\n\n\nVedlikehold:\n\n\n\tVask plaggene umiddelbart etter bruk\n\tBruk vaskepose\n\tBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\n\tIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\n\tIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\n\n","wished":false,"expressCheckoutEnabled":false},"border":false}

Etxeondo

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

<p><strong>Etxeondo Olaia</strong><br /> Olaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s&#248;ml&#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.&#160;Olaia&#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj&#248;res ved &#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.&#160;</p> <p>Olaia&#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved &#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n&#248;ye for &#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo's puter er ogs&#229; denne behandlet med antibakterielle midler, &#229; har reflekterende paneler bak som &#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.&#160;</p> <p><strong>Thermosystem Thermika</strong><br /> Utviklet for &#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved &#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr&#229;der driver ut overfl&#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.</p> <p><strong>Pattern</strong><br /> Eksklusiv teknologi som samler Etxeondo's&#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag&#160;for &#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl&#230;rne som er tilgjengelig p&#229; markedet.</p> <p><strong>Precision &amp; Movement</strong><br /> Eksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr&#229;der slik at s&#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.&#160;</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Angliru pute</li> <li>Thermosystem Termika</li> <li>Brodert logo</li> <li>One-Piece, s&#248;ml&#248;st design</li> <li>Reflekterende detaljer (bak)</li> <li>SPF 50+ (UVA)</li> </ul> <p><strong>Egenskaper:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 4.5/5</li> <li>Kompresjon: 4.5/5</li> <li>Isolering: 5/5</li> <li>Ytelse: 5/5</li> </ul> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 249 gram</li> <li>Komforttemperatur: -2-14&#176;C&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)</li> <li>Sammensetning:&#160; <ul> <li>55% PA 28% PES 17% EA</li> <li>80% PA 20% EA 100% PU</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Vedlikehold:</strong></p> <ul> <li>Vask plaggene umiddelbart etter bruk</li> <li>Bruk vaskepose</li> <li>Bruk en delikat vaskesyklus, ikke h&#248;yere enn 30 grader</li> <li>Ikke bruk blekemiddel eller t&#248;ymykner</li> <li>Ikke t&#248;rketrommel eller t&#248;rk i direkte sollys</li> </ul>

1 992 kr

Etxeondo

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

<p><strong>Etxeondo Olaia</strong><br /> Olaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s&#248;ml&#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.&#160;Olaia&#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj&#248;res ved &#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.&#160;</p> <p>Olaia&#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved &#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n&#248;ye for &#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo's puter er ogs&#229; denne behandlet med antibakterielle midler, &#229; har reflekterende paneler bak som &#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.&#160;</p> <p><strong>Thermosystem Thermika</strong><br /> Utviklet for &#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved &#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr&#229;der driver ut overfl&#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.</p> <p><strong>Pattern</strong><br /> Eksklusiv teknologi som samler Etxeondo's&#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag&#160;for &#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl&#230;rne som er tilgjengelig p&#229; markedet.</p> <p><strong>Precision &amp; Movement</strong><br /> Eksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr&#229;der slik at s&#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.&#160;</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Angliru pute</li> <li>Thermosystem Termika</li> <li>Brodert logo</li> <li>One-Piece, s&#248;ml&#248;st design</li> <li>Reflekterende detaljer (bak)</li> <li>SPF 50+ (UVA)</li> </ul> <p><strong>Egenskaper:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 4.5/5</li> <li>Kompresjon: 4.5/5</li> <li>Isolering: 5/5</li> <li>Ytelse: 5/5</li> </ul> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 249 gram</li> <li>Komforttemperatur: -2-14&#176;C&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)</li> <li>Sammensetning:&#160; <ul> <li>55% PA 28% PES 17% EA</li> <li>80% PA 20% EA 100% PU</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Vedlikehold:</strong></p> <ul> <li>Vask plaggene umiddelbart etter bruk</li> <li>Bruk vaskepose</li> <li>Bruk en delikat vaskesyklus, ikke h&#248;yere enn 30 grader</li> <li>Ikke bruk blekemiddel eller t&#248;ymykner</li> <li>Ikke t&#248;rketrommel eller t&#248;rk i direkte sollys</li> </ul>

1 992 kr

Etxeondo

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

<p><strong>Etxeondo Olaia</strong><br /> Olaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s&#248;ml&#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.&#160;Olaia&#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj&#248;res ved &#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.&#160;</p> <p>Olaia&#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved &#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n&#248;ye for &#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo's puter er ogs&#229; denne behandlet med antibakterielle midler, &#229; har reflekterende paneler bak som &#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.&#160;</p> <p><strong>Thermosystem Thermika</strong><br /> Utviklet for &#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved &#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr&#229;der driver ut overfl&#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.</p> <p><strong>Pattern</strong><br /> Eksklusiv teknologi som samler Etxeondo's&#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag&#160;for &#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl&#230;rne som er tilgjengelig p&#229; markedet.</p> <p><strong>Precision &amp; Movement</strong><br /> Eksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr&#229;der slik at s&#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.&#160;</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Angliru pute</li> <li>Thermosystem Termika</li> <li>Brodert logo</li> <li>One-Piece, s&#248;ml&#248;st design</li> <li>Reflekterende detaljer (bak)</li> <li>SPF 50+ (UVA)</li> </ul> <p><strong>Egenskaper:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 4.5/5</li> <li>Kompresjon: 4.5/5</li> <li>Isolering: 5/5</li> <li>Ytelse: 5/5</li> </ul> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 249 gram</li> <li>Komforttemperatur: -2-14&#176;C&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)</li> <li>Sammensetning:&#160; <ul> <li>55% PA 28% PES 17% EA</li> <li>80% PA 20% EA 100% PU</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Vedlikehold:</strong></p> <ul> <li>Vask plaggene umiddelbart etter bruk</li> <li>Bruk vaskepose</li> <li>Bruk en delikat vaskesyklus, ikke h&#248;yere enn 30 grader</li> <li>Ikke bruk blekemiddel eller t&#248;ymykner</li> <li>Ikke t&#248;rketrommel eller t&#248;rk i direkte sollys</li> </ul>

1 992 kr

Etxeondo

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

<p><strong>Etxeondo Olaia</strong><br /> Olaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s&#248;ml&#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.&#160;Olaia&#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj&#248;res ved &#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.&#160;</p> <p>Olaia&#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved &#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n&#248;ye for &#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo's puter er ogs&#229; denne behandlet med antibakterielle midler, &#229; har reflekterende paneler bak som &#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.&#160;</p> <p><strong>Thermosystem Thermika</strong><br /> Utviklet for &#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved &#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr&#229;der driver ut overfl&#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.</p> <p><strong>Pattern</strong><br /> Eksklusiv teknologi som samler Etxeondo's&#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag&#160;for &#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl&#230;rne som er tilgjengelig p&#229; markedet.</p> <p><strong>Precision &amp; Movement</strong><br /> Eksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr&#229;der slik at s&#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.&#160;</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Angliru pute</li> <li>Thermosystem Termika</li> <li>Brodert logo</li> <li>One-Piece, s&#248;ml&#248;st design</li> <li>Reflekterende detaljer (bak)</li> <li>SPF 50+ (UVA)</li> </ul> <p><strong>Egenskaper:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 4.5/5</li> <li>Kompresjon: 4.5/5</li> <li>Isolering: 5/5</li> <li>Ytelse: 5/5</li> </ul> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 249 gram</li> <li>Komforttemperatur: -2-14&#176;C&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)</li> <li>Sammensetning:&#160; <ul> <li>55% PA 28% PES 17% EA</li> <li>80% PA 20% EA 100% PU</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Vedlikehold:</strong></p> <ul> <li>Vask plaggene umiddelbart etter bruk</li> <li>Bruk vaskepose</li> <li>Bruk en delikat vaskesyklus, ikke h&#248;yere enn 30 grader</li> <li>Ikke bruk blekemiddel eller t&#248;ymykner</li> <li>Ikke t&#248;rketrommel eller t&#248;rk i direkte sollys</li> </ul>

1 992 kr

Etxeondo

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

Etxeondo Olaia Bib Tights Dame

<p><strong>Etxeondo Olaia</strong><br /> Olaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s&#248;ml&#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.&#160;Olaia&#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj&#248;res ved &#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.&#160;</p> <p>Olaia&#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved &#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n&#248;ye for &#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo's puter er ogs&#229; denne behandlet med antibakterielle midler, &#229; har reflekterende paneler bak som &#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.&#160;</p> <p><strong>Thermosystem Thermika</strong><br /> Utviklet for &#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved &#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr&#229;der driver ut overfl&#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.</p> <p><strong>Pattern</strong><br /> Eksklusiv teknologi som samler Etxeondo's&#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag&#160;for &#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl&#230;rne som er tilgjengelig p&#229; markedet.</p> <p><strong>Precision &amp; Movement</strong><br /> Eksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr&#229;der slik at s&#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.&#160;</p> <p><strong>Detaljer:</strong></p> <ul> <li>Angliru pute</li> <li>Thermosystem Termika</li> <li>Brodert logo</li> <li>One-Piece, s&#248;ml&#248;st design</li> <li>Reflekterende detaljer (bak)</li> <li>SPF 50+ (UVA)</li> </ul> <p><strong>Egenskaper:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 4.5/5</li> <li>Kompresjon: 4.5/5</li> <li>Isolering: 5/5</li> <li>Ytelse: 5/5</li> </ul> <p><strong>Spesifikasjoner:</strong></p> <ul> <li>Vekt: 249 gram</li> <li>Komforttemperatur: -2-14&#176;C&#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)</li> <li>Sammensetning:&#160; <ul> <li>55% PA 28% PES 17% EA</li> <li>80% PA 20% EA 100% PU</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Vedlikehold:</strong></p> <ul> <li>Vask plaggene umiddelbart etter bruk</li> <li>Bruk vaskepose</li> <li>Bruk en delikat vaskesyklus, ikke h&#248;yere enn 30 grader</li> <li>Ikke bruk blekemiddel eller t&#248;ymykner</li> <li>Ikke t&#248;rketrommel eller t&#248;rk i direkte sollys</li> </ul>

1 992 kr
{"usps":[{"icon":"/storage/6D57922A1650EA0D74EA5A0779E07E47D073106AAA407325CC978BAE800F0ABD/6339238b4833472e91115d187c0ba3b2/png/media/888b7bef6f3147abaf5f0efdb09393a1/Truck-Icon.png","title":"Sendes i dag*","description":{"value":"\u003cp\u003eBestill lagerf\u0026oslash;rte varer f\u0026oslash;r kl.15 og vi sender i dag\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/C8CFBAA69F70180D936311CD261E95F81D2F8A0ACB1E0C93C1BFC8B39CA76867/dc3a064f91754aca99fdde88ece2e399/png/media/6de80a0f5d454cfb928621339724c0c8/Hands-Icon.png","title":"Vi prismatcher","description":{"value":"\u003cp\u003eLes vilk\u0026aring;rene for prismatch \u003ca href=\u0022https://www.sykkelkomponenter.no/informasjon/prismatch\u0022\u003eher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n"}},{"icon":"/storage/90123D2A634BE3BB1A8B79D513666CA7B7C8A6DBEC3CC8EC8C4D1C32DAC915C5/c7ea7a0efdf746c1a2aa239a53a3340e/png/media/89d970da6d214f82829d0ef32470780f/Arrow-back-icon.png","title":"365 dagers returrett*","description":{"value":"\u003cp\u003eGode returordninger\u003c/p\u003e\n"}}]}
Spør oss
Spør
{"description":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEtxeondo Olaia\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThermosystem Thermika\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePattern\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrecision \u0026amp; Movement\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eAngliru pute\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eThermosystem Termika\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBrodert logo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eReflekterende detaljer (bak)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSPF 50+ (UVA)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEgenskaper:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKompresjon: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIsolering: 5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eYtelse: 5/5\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 249 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSammensetning:\u0026#160;\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e55% PA 28% PES 17% EA\u003c/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e80% PA 20% EA 100% PU\u003c/li\u003e\n\t\u003c/ul\u003e\n\t\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVedlikehold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVask plaggene umiddelbart etter bruk\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk vaskepose\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"8c04de6a-fb86-4251-ae40-69b2185f0434","text":{"value":"\u003cp\u003eSynonym med kvalitet. Etxeondo leverer komfortable og stilrene premium sykkelkl\u0026aelig;r. Etxeondo blir designet med lidenskap og har v\u0026aelig;rt brukt av de st\u0026oslash;rste ut\u0026oslash;verene siden 1976. I dag er Etxeondo kjent for sin h\u0026oslash;ye kvalitet, ytelse og innovasjon som betyr at enhver rytter kan stole p\u0026aring; produktene fra de.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eSkal du sykle en avslappende tur med venner, t\u0026oslash;ff intervall\u0026oslash;kt eller konkurranse?\u0026nbsp;Etxeondo vil\u0026nbsp;dekke dine behov.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Etxeondo","image":{"alt":"Logo Etxeondo_Negro.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D3FC38F4BCF9929F8C6B75C5218B0AD20CEA8510402D5B7F0733474ED38F2706/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/1500-1060-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":1500,"height":1060},{"url":"/storage/9C1FABF58543DFE989677AA7CE91EFECE0F1F2291C7BFD8326BC2BCBA2934FB1/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/1200-848-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromBreakpoint":"large","width":1200,"height":848},{"url":"/storage/ED00A782A5AC10C95B370294827DDEBB6B05AFE44A3745E9FF9F3805835FF0EF/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/800-565-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":380,"width":800,"height":565},{"url":"/storage/6F3806A38DF5C63584D3349B310259C3CDA6FD332B791EDFA8EDD0EDA9A8766D/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/500-353-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":0,"width":500,"height":353}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"Logo Etxeondo_Negro.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5A3CDF52EFB700C7CF7B3677358C901500381988C4922DEC36C0F7BE49F05FE7/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/45-32-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":0,"width":45,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/etxeondo","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","brand":"Etxeondo","productId":"591796","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame","imageUrl":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","price":"1 992,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Sykkelbukser til landevei","gtin":"1801001504929"}},"hasVariants":true}
{"description":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEtxeondo Olaia\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nOlaia har et kvinnespesifikt kutt rundt hofter og midje, av et enkelt stykke materiale, s\u0026#248;ml\u0026#248;se skulderstropper og en elastiske midje griper som sikrer passform.\u0026#160;Olaia\u0026#160;er utelukkende laget av Etxeondos innovatiev Thermosystem Termika-stoff. Tilbyr klasseledende termoregulering som opprettholder kroppstemperaturen. Dette gj\u0026#248;res ved \u0026#229; skape et lag luft mellom huden og stoffet, kombinert med super elastisitet og pusteevne.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eOlaia\u0026#160;benytter Angliru-puten, et mesterverk i stoffteknikk, utviklet av Etxeondo ved \u0026#229; bruke en kombinasjon viskoelastiske stykker med forskjellige tettheter, plassert n\u0026#248;ye for \u0026#229; maksimere beskyttelse og komfort. Som med alle Etxeondo\u0027s puter er ogs\u0026#229; denne behandlet med antibakterielle midler, \u0026#229; har reflekterende paneler bak som \u0026#248;ker synligheten og sikkerheten i svarkt lys.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThermosystem Thermika\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nUtviklet for \u0026#229; gi isolasjon og termoregulering med en 50+ solbeskyttelse (UVA) rating. Stoffet holder kroppstemperaturen ved \u0026#229; lage et lag varm luft ved siden av huden. Hule tr\u0026#229;der driver ut overfl\u0026#248;dig varme samtidig som de forhindrer at kald luft slipper inn.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePattern\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som samler Etxeondo\u0027s\u0026#160;produktkunnskap, produksjonskunnskap og samarbeid med profesjonelle lag\u0026#160;for \u0026#229; sikre at hvert plagg har en perfekt balanse mellom design, stoffvalg, komprimering og elastisitet. Resultatet: De mest avanserte sykkelkl\u0026#230;rne som er tilgjengelig p\u0026#229; markedet.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrecision \u0026amp; Movement\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEksklusiv teknologi som sikrerat hver pute er perfekt anatomisk formet og posisjonert. Puten festes med elastiske tr\u0026#229;der slik at s\u0026#248;mmen beveger seg like mykt som stoffet.\u0026#160;\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDetaljer:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eAngliru pute\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eThermosystem Termika\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBrodert logo\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eOne-Piece, s\u0026#248;ml\u0026#248;st design\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eReflekterende detaljer (bak)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSPF 50+ (UVA)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEgenskaper:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKompresjon: 4.5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIsolering: 5/5\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eYtelse: 5/5\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSpesifikasjoner:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVekt: 249 gram\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKomforttemperatur: -2-14\u0026#176;C\u0026#160;(Oppgitt komforttemperatur er kun en indikasjon og vil variere fra person til person.)\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSammensetning:\u0026#160;\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e55% PA 28% PES 17% EA\u003c/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e80% PA 20% EA 100% PU\u003c/li\u003e\n\t\u003c/ul\u003e\n\t\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVedlikehold:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eVask plaggene umiddelbart etter bruk\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk vaskepose\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eBruk en delikat vaskesyklus, ikke h\u0026#248;yere enn 30 grader\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke bruk blekemiddel eller t\u0026#248;ymykner\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIkke t\u0026#248;rketrommel eller t\u0026#248;rk i direkte sollys\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n"},"brand":{"containsFilter":false,"showFilterHeader":false,"showRegularHeader":false,"systemId":"8c04de6a-fb86-4251-ae40-69b2185f0434","text":{"value":"\u003cp\u003eSynonym med kvalitet. Etxeondo leverer komfortable og stilrene premium sykkelkl\u0026aelig;r. Etxeondo blir designet med lidenskap og har v\u0026aelig;rt brukt av de st\u0026oslash;rste ut\u0026oslash;verene siden 1976. I dag er Etxeondo kjent for sin h\u0026oslash;ye kvalitet, ytelse og innovasjon som betyr at enhver rytter kan stole p\u0026aring; produktene fra de.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eSkal du sykle en avslappende tur med venner, t\u0026oslash;ff intervall\u0026oslash;kt eller konkurranse?\u0026nbsp;Etxeondo vil\u0026nbsp;dekke dine behov.\u003c/p\u003e\n"},"title":"Etxeondo","image":{"alt":"Logo Etxeondo_Negro.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D3FC38F4BCF9929F8C6B75C5218B0AD20CEA8510402D5B7F0733474ED38F2706/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/1500-1060-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromBreakpoint":"xlarge","width":1500,"height":1060},{"url":"/storage/9C1FABF58543DFE989677AA7CE91EFECE0F1F2291C7BFD8326BC2BCBA2934FB1/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/1200-848-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromBreakpoint":"large","width":1200,"height":848},{"url":"/storage/ED00A782A5AC10C95B370294827DDEBB6B05AFE44A3745E9FF9F3805835FF0EF/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/800-565-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":380,"width":800,"height":565},{"url":"/storage/6F3806A38DF5C63584D3349B310259C3CDA6FD332B791EDFA8EDD0EDA9A8766D/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/500-353-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":0,"width":500,"height":353}],"lazyLoad":false},"icon":{"alt":"Logo Etxeondo_Negro.png","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/5A3CDF52EFB700C7CF7B3677358C901500381988C4922DEC36C0F7BE49F05FE7/fe280d2591ef46609867c6a06909c2fe/45-32-0-png.Png/media/9b72b2953e0a42148048f69a4010675f/Logo%20Etxeondo_Negro.png","fromWidth":0,"width":45,"height":32}],"lazyLoad":false},"blocks":{},"bottomText":{},"url":"/manufacturers/etxeondo","showBottomSection":false},"specifications":{},"productReviews":{"productModel":{"name":"Etxeondo Olaia Bib Tights Dame","brand":"Etxeondo","productId":"591796","productUrl":"https://www.sykkelkomponenter.no/klaer/underdeler/bukse/landevei/etxeondo-olaia-bib-tights-dame","imageUrl":"/storage/4465F71536A322DEFBBF5A1C501EEE29959F52B2DC59177203328B9AE414B975/408f5a6eafed497ea657661bbd247778/jpg/media/41d374feea14409cb5f9f59fd4c9a1f1/25958_Etxeondo_Etxeondo_Olaia_Bib_Tights_1.jpg","price":"1 992,00","currency":"NOK","inStock":"1 på lager","category":"Sykkelbukser til landevei","gtin":"1801001504929"}},"hasVariants":true}